grondslag en/of hoogte tarief

Tariefswijziging mag niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een tariefswijziging door de aanbieder. De aanbieder heeft een tariefswijziging met terugwerkende kracht laten ingaan, terwijl dit volgens de consument niet mogelijk is. De ondernemer voert aan dat de tariefswijziging in overeenstemming met de Warmtewet is aangekondigd. De commissie oordeelt dat het verweer van de ondernemer […]

Lees verder