Haarverzorging

Ondernemer houdt zich niet aan gemaakt afspraak; jaarlijks een ready to wear haarwerk en daarbij behorende behandelingen en verzorgingsproducten voor consument; ontbinding overeenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kort gezegd volgens de consument het niet nakomen van gemaakte afspraken door de ondernemer. De consument stelt dat haar klacht(en) dateren van 1 januari 2008 en dat zij die reeds toen aan de ondernemer heeft voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Hairextensions; consument kreeg verkeerde kleur haar dan was besteld. De mogelijkheid tot een eventuele deugdelijke nakoming/herstel heeft de consument de ondernemer niet geboden, klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 december 2013 door de ondernemer aan het haar van de consument uitgevoerde behandeling (het plaatsen van hairextensions), waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 279,80. De consument heeft haar klacht op 16 december 2013 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt […]

Lees verder

Haarconstructie; ondernemer heeft in het eerste consult verzuimd om de consument te informeren over de potentiële risico’s van de door de ondernemer voorgestelde haarreconstructie; schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 september 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst betreffende een door de ondernemer te leveren haarconstructie, bestaande uit vier haarunits, waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 3.265,–.   De consument heeft op 27 november 2012 haar klachten (voor de eerste keer) voorgelegd […]

Lees verder

Haarreconstructie bestaande uit 4 haarunit; voldoet niet de eigenschappen die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten; ontbinding overeenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 oktober 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een haarreconstructie bestaande uit 4 haarunits (hierna te noemen: het haarwerk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van, zoals ter zitting  door […]

Lees verder

Pruik voldoet volgens de consument niet aan de overeenkomst; het deskundigenrapport biedt geen steun; klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit op 26 juni 2012 en 5 september 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij steeds verplicht tot het leveren van een pruik (hierna te noemen: de eerste respectievelijk tweede pruik) tegen de voor ieder van die pruiken door de consument betaalde […]

Lees verder

17-jarige dochter bekwaam een overeenkomst bij de kapper te sluiten aangezien dit in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is; onverwachte kapperskosten maken dit niet anders.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 februari 2013 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het knippen en kleuren van het haar van de dochter van de consument tegen de daarvoor betaalde prijs van € 185,–. De consument heeft de klacht op 2 februari 2013 […]

Lees verder

Het geleverde haarwerk moet worden geacht niet aan de overeenkomst te beantwoorden indien dit afwijkt van een uitdrukkelijke tussen partijen gemaakte afspraak; onvoldoende bewijs; klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 januari 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een haarwerk tegen de door de consument te betalen prijs van € 700,–.   Levering heeft op 25 maart 2011 plaatsgehad.   De consument heeft op 7 april 2011 de klacht voorgelegd […]

Lees verder

Ontkleuringsbehandelingen; ondernemer heeft verkeerde behandelingswijze toegepast als gevolg waarvan het haar van de consument in een slechte conditie is komen te verkeren; recht op schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 juni 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van enkele ontkleuringsbehandelingen van het haar van de consument. Deze behandelingen zijn in de maanden juni en juli 2011 uitgevoerd. De consument heeft daarvoor een bedrag van € 278,80 aan […]

Lees verder

Schade aan het haar door het aanbrengen van ondersteuning/permanent; ondernemer had vanwege de slechte conditie van het haar geen behandeling moeten verrichten; recht op schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 november 2011 door de ondernemer aan het haar van de consument uitgevoerde behandeling (ondersteuning), waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 108,25.   De consument heeft op 10 november 2011 haar klacht (voor de eerste keer) voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van […]

Lees verder