Herstel Overhedge heeft niet het gevolg zoals beoogd bij aangaan Lening/Rentederivaat (§3.3.7 UHK)

  • Home >>
  • Herstel Overhedge heeft niet het gevolg zoals beoogd bij aangaan Lening/Rentederivaat (§3.3.7 UHK)

Bindend Advies-verzoek niet ontvankelijk. Commissie stelt vast dat de MKB-Klant feitelijk een beroep doet op de bepalingen omtrent Vervroegde Aflossing. Dit is geen aspect waarop Bindend Advies kan worden aangevraagd.

Volledige uitspraak Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (“het Herstelkader”) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (“Bindend Advies”). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek afgewezen. Commissie stelt vast dat de Bank Lening 1-4, Lening 7 en Lening 10 terecht als In Aanmerking Komende Leningen heeft gekwalificeerd. Commissie acht niet aangetoond dat de Renteswap bij het afsluiten daarvan aantoonbaar niet beoogd was om Lening 1-4 en Lening 7 en Lening 10 af te dekken. Hierdoor is geen sprake van Herstel van een Overhedge dat niet het gevolg heeft dat was beoogd bij het aangaan van de Lening of het Rentederivaat.

Volledige uitspraak Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (het “Herstelkader“) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (het “Bindend Advies“). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek afgewezen. Commissie stelt vast dat de bank terecht Lening 3 als In Aanmerking Komende Lening heeft gekwalificeerd. Uit interne documentatie van de bank in combinatie met de kredietovereenkomst blijkt dat tijdens het afsluiten van de Renteswap aantoonbaar rekening is gehouden met Lening 3.

Volledige uitspraak Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek afgewezen. Commissie stelt vast dat de MKB-Klant niet heeft gesteld of onderbouwd dat de Leningen niet onder de afdekking van het Rentederivaat behoorden te vallen. Materiële bezwaar MKB-Klant lijkt te zien op de gebrekkige advisering, daar staat geen Bindend Advies voor open

Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder

Bindend Advies toegewezen. Commissie stelt vast dat sprake is van een forward starting swap die meer dan drie maanden voor het afsluiten van de leningen is aangegaan. Commissie acht niet aangetoond dat bij de afsluiting van de Renteswap rekening is gehouden met de leningen.

Volledige uitspraak Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek afgewezen. MKB-Klant is ontvankelijk in zijn verzoek; Bindend Advies-aspect dat een Bank een Overhedge niet heeft hersteld op de wijze zoals beoogd door de MKB-Klant kan ook van toepassing zijn in het geval dat Herstel van een Overhedge in Omvang gedeeltelijk achterwege is gebleven. De Commissie stelt vast dat een eventueel beoogd Afdekkingspercentage niet relevant is bij het vaststellen van de Overhedge in Omvang gelet op de uitgangspunten van het Herstelkader.

Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek afgewezen. Commissie stelt vast dat de Bank het rekening-courant terecht heeft meegenomen als overbruggingskrediet. Commissie acht niet aangetoond dat de Bank Leningen onterecht als In Aanmerking Komende Lening heeft beschouwd dan wel dat het Herstel van Overhedges niet is zoals de MKB-Klant bij het aangaan van het Rentederivaat heeft beoogd.

Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek toegewezen. Commissie stelt vast dat de Bank in de omstandigheden van deze casus onterecht de door MKB-Klant afgesloten Rentecap niet heeft betrokken in haar beoordeling van het Herstelaspect Overhedge In Omvang. Hierdoor is sprake van Herstel van Overhedges dat niet resulteert in het door de MKB-Klant bij het aangaan van zijn Rentederivaat beoogde gevolg

Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek toegewezen. De Lening die de MKB-Klant afsloot bij een andere bank was niet bedoeld om te worden afgedekt door het Rentederivaat bij de Bank. Commissie stelt vast dat aldus een Overhedge In Looptijd ontstond vanaf het moment dat de Lening van de MKB-Klant bij de Bank feitelijk afliep.

Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder

Bindend Advies-verzoek afgewezen. Anders dan de MKB-Klant stelt heeft de Bank de betreffende Lening niet als In Aanmerking Komende Lening in het aanbod tot Herstel betrokken. Voorts volgt uit het dossier niet dat sprake is geweest van een voorzienbare Overhedge In Omvang. Er hoefde aldus geen Overhedge-herstel op dit punt plaats te vinden.

Grondslag Bindend Advies Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (hierna: het Herstelkader) voorziet voor een aantal specifiek omschreven aspecten in de mogelijkheid van bindend advies (hierna: Bindend Advies). Het gaat daarbij om de aspecten zoals beschreven in paragraaf 3.3.4 c, paragraaf 3.3.4 d en 3.3.7, of paragraaf 3.4.6 van het Herstelkader. Ten behoeve van de behandeling van […]

Lees verder