Herstel

Consument eist herstel van ondeugdelijk stucwerk

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de aanneming van stukadoorswerk aan de buitengevel van de woning van de consument. Volgens de consument heeft de ondernemer het werk slecht uitgevoerd, hetgeen zich heeft gemanifesteerd in scheuren in het stucwerk. De consument eist herstel van het ondeugdelijke stucwerk. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Op […]

Lees verder

Verwarmingsinstallatie moet hersteld worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de verwarmingsinstallatie in de woning. De beoogde temperatuur wordt niet behaald in meerdere kamers. De consument vordert herstel. De ondernemer voert aan dat de installateur meerdere malen langs is gekomen en dat de ondernemer een oplossing heeft aangeboden, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. De […]

Lees verder

Herstelwerkzaamheden aan tuin

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de werkzaamheden die de ondernemer aan de tuin van de consument heeft uitgevoerd. De werkzaamheden zijn onder andere een tuinophoging, terrasaanleg en verlenging terrasmuur. De consument betoogt dat de werkzaamheden niet juist zijn uitgevoerd. De ondernemer betwist het standpunt van de consument. De commissie heeft in […]

Lees verder
  • 7 februari 2022
  • Groen

Ondernemer is nalatig in verrichten van buitenschilderwerk en moet gebreken herstellen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het verrichte schilderwerk door de ondernemer. Het schilderwerk was slordig, niet af en er is sprake van scheurvorming. Ook zou de ondernemer het houtrot repareren. De consument heeft 8 klachten met betrekking tot het verrichte buitenschilderwerk. De ondernemer is bereid tot herstel en geeft aan dat […]

Lees verder

Ondernemer herstelt gebreken niet en moet vergoeding voor gebrekkige oplevering schilderwerk betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het ondeugdelijk verrichte schilderwerk door de ondernemer. De ondernemer heeft het buitenschilderwerk verzorgt en de bedoeling was ook om een ruit te vervangen. Doordat de ondernemer de ruit twee keer verkeerd heeft gemeten, is er een glasbedrijf gekomen om de ruit te vervangen. Ook vindt de […]

Lees verder

Productiefout laptop openbaart zich binnen economische levensduur, ondernemer moet reparatiekosten van consument vergoeden

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over een laptop die een defect in het beeldscherm aangeeft. De consument heeft de laptop ter reparatie aangeboden bij de ondernemer. De consument heeft onder protest € 110,– reparatiekosten betaald. De consument vindt dat zij recht heeft op een kosteloze reparatie en wil daarom terugbetaling van de […]

Lees verder

Zorgvuldigheid ontbreekt bij leggen van gietvloer

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de werkzaamheden voor het leggen van een gietvloer door de ondernemer. De consument is ontevreden over de kleur, de duidelijke zichtbare en vloeibare oneffenheden en de kwaliteit van de aangebrachte laklaag. De ondernemer weerspreekt deze klachten. Na herstel zijn de oneffenheden bijna niet zichtbaar. De deskundige […]

Lees verder

Kleurverschil bakstenen. Bij herstelwerkzaamheden aan de gevel heeft de ondernemer rode in plaats van oranje stenen gebruikt waardoor kleurverschil is ontstaan. Dit is geen goed en deugdelijk werk en is de ondernemer te verwijten.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en  de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I C en II F (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin […]

Lees verder

Slaapkamers worden onvoldoende warm. Dit is de ondernemer niet te verwijten aangezien de installatie op zichzelf voldoet en de ondernemer niet verantwoordelijk is voor de levering warmwater, maar de warmwaterleverancier.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en  de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I C en II F (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin […]

Lees verder
1 2 3 5