Herstel

Barsten in gelcoat door bouwfout tijdens productie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een nieuw aangeschafte open sportieve zeilboot met een electromotor, waarbij na gebruik van één seizoen barsten in de gelcoat zijn ontstaan. Op basis van het deskundigenrapport concludeert de commissie dat er sprake is van een bouwfout tijdens de productie van de boot, waardoor scheuren in de gelcoat […]

Lees verder

Consument eist herstel van ondeugdelijk stucwerk

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de aanneming van stukadoorswerk aan de buitengevel van de woning van de consument. Volgens de consument heeft de ondernemer het werk slecht uitgevoerd, hetgeen zich heeft gemanifesteerd in scheuren in het stucwerk. De consument eist herstel van het ondeugdelijke stucwerk. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Op […]

Lees verder

Scheurvorming pleisterwerk in de uitbouw

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van het door de ondernemer uitgevoerde pleisterwerk in de woning van de consument. De consument heeft aangevoerd dat er meerdere scheuren in de muur van de uitbouw zitten en dat deze steeds dieper en breder worden. De consument vordert herstel van de scheurvorming. Bovendien vordert […]

Lees verder

Ondernemer onterecht van mening dat herstel niet in redelijkheid van hem gevergd kon worden

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft eerder een tussenadvies uitgesproken. Daarin werd vastgesteld dat het geleverde product vanaf het begin een gebrek had. Partijen verschillen van mening over de aard en omvang van het gebrek en de herstelwerkzaamheden. Daarom heeft de commissie opdracht gegeven een deskundigenonderzoek te verrichten. Mede op basis van dat […]

Lees verder

Verwarmingsinstallatie moet hersteld worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de verwarmingsinstallatie in de woning. De beoogde temperatuur wordt niet behaald in meerdere kamers. De consument vordert herstel. De ondernemer voert aan dat de installateur meerdere malen langs is gekomen en dat de ondernemer een oplossing heeft aangeboden, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. De […]

Lees verder

Herstelwerkzaamheden aan tuin

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de werkzaamheden die de ondernemer aan de tuin van de consument heeft uitgevoerd. De werkzaamheden zijn onder andere een tuinophoging, terrasaanleg en verlenging terrasmuur. De consument betoogt dat de werkzaamheden niet juist zijn uitgevoerd. De ondernemer betwist het standpunt van de consument. De commissie heeft in […]

Lees verder
  • 7 februari 2022
  • Groen

Ondernemer is nalatig in verrichten van buitenschilderwerk en moet gebreken herstellen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het verrichte schilderwerk door de ondernemer. Het schilderwerk was slordig, niet af en er is sprake van scheurvorming. Ook zou de ondernemer het houtrot repareren. De consument heeft 8 klachten met betrekking tot het verrichte buitenschilderwerk. De ondernemer is bereid tot herstel en geeft aan dat […]

Lees verder

Ondernemer herstelt gebreken niet en moet vergoeding voor gebrekkige oplevering schilderwerk betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het ondeugdelijk verrichte schilderwerk door de ondernemer. De ondernemer heeft het buitenschilderwerk verzorgt en de bedoeling was ook om een ruit te vervangen. Doordat de ondernemer de ruit twee keer verkeerd heeft gemeten, is er een glasbedrijf gekomen om de ruit te vervangen. Ook vindt de […]

Lees verder

Productiefout laptop openbaart zich binnen economische levensduur, ondernemer moet reparatiekosten van consument vergoeden

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over een laptop die een defect in het beeldscherm aangeeft. De consument heeft de laptop ter reparatie aangeboden bij de ondernemer. De consument heeft onder protest € 110,– reparatiekosten betaald. De consument vindt dat zij recht heeft op een kosteloze reparatie en wil daarom terugbetaling van de […]

Lees verder
1 2 3 5