Herstel

Herstel gietvloer noodzakelijk na blaasvorming

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft de ondernemer opdracht gegeven om een gietvloer aan te brengen op een bestaande Portugese tegelvloer. Na enkele maanden ontstonden er blazen in de vloer, wat de consument op 7 september 2021 meldde. De ondernemer kwam in november langs en beloofde de kwestie op te lossen, maar er […]

Lees verder

Geschil over coatingvloer; financiële tegemoetkoming toegekend aan consument

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een coatingvloer waarover de consument ontevreden is vanwege zichtbare gebreken en het ontbreken van dilatatienaden. De ondernemer betwist de klachten en geeft aan dat de vloer volgens hun werkwijze is aangebracht. De commissie heeft het rapport van de deskundige, die concludeerde dat de werkzaamheden niet volgens de […]

Lees verder

Barsten in gelcoat door bouwfout tijdens productie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een nieuw aangeschafte open sportieve zeilboot met een electromotor, waarbij na gebruik van één seizoen barsten in de gelcoat zijn ontstaan. Op basis van het deskundigenrapport concludeert de commissie dat er sprake is van een bouwfout tijdens de productie van de boot, waardoor scheuren in de gelcoat […]

Lees verder

Consument eist herstel van ondeugdelijk stucwerk

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de aanneming van stukadoorswerk aan de buitengevel van de woning van de consument. Volgens de consument heeft de ondernemer het werk slecht uitgevoerd, hetgeen zich heeft gemanifesteerd in scheuren in het stucwerk. De consument eist herstel van het ondeugdelijke stucwerk. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Op […]

Lees verder

Scheurvorming pleisterwerk in de uitbouw

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van het door de ondernemer uitgevoerde pleisterwerk in de woning van de consument. De consument heeft aangevoerd dat er meerdere scheuren in de muur van de uitbouw zitten en dat deze steeds dieper en breder worden. De consument vordert herstel van de scheurvorming. Bovendien vordert […]

Lees verder

Geschil over ondeugdelijk pad en talud bij nieuwbouwwoning: Consument eist herstel, ondernemer veroordeeld tot reparatie

Waar gaat de uitspraak? Het geschil betreft het ondeugdelijke pad en talud achter de nieuwbouwwoning van de consument, waarvoor hij herstel eist. De consument stelt dat het pad en talud gebreken vertonen door ontwerp- of uitvoeringsfouten, zoals verzakkingen en uitspoeling van grond. De ondernemer betwist dit en wijst op normale omstandigheden na nieuwbouw. Deskundigen bevestigen […]

Lees verder

Ondernemer onterecht van mening dat herstel niet in redelijkheid van hem gevergd kon worden

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft eerder een tussenadvies uitgesproken. Daarin werd vastgesteld dat het geleverde product vanaf het begin een gebrek had. Partijen verschillen van mening over de aard en omvang van het gebrek en de herstelwerkzaamheden. Daarom heeft de commissie opdracht gegeven een deskundigenonderzoek te verrichten. Mede op basis van dat […]

Lees verder

Verwarmingsinstallatie moet hersteld worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de verwarmingsinstallatie in de woning. De beoogde temperatuur wordt niet behaald in meerdere kamers. De consument vordert herstel. De ondernemer voert aan dat de installateur meerdere malen langs is gekomen en dat de ondernemer een oplossing heeft aangeboden, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. De […]

Lees verder
1 2 3 6