Herstel

Schade aan romp ten tijde van voorgaand geschil over het schilderwerk niet meegenomen door de deskundige. Daarom kan hierover door de commissie alsnog uitspraak worden gedaan. Kwaliteit schilderwerk als onvoldoende bestempeld.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de door de ondernemer uitgevoerde schilder- en reparatiewerkzaamheden aan de kajuitmotorboot “[naam motorboot]” van de consument. Het geschil beperkt zich tot de romp van het schip.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt – in hoofdzaak – als volgt.   […]

Lees verder

Schilderwerk deels over oude plamuurlagen en verfsystemen aangebracht. In verband met de kans dat hierdoor problemen ontstaan voor het nieuwe schilderwerk, had de ondernemer schriftelijk een voorbehoud moeten maken in de offerte.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op het door de ondernemer uitgevoerde schilderwerk aan de Motorkruiser van de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In juli 2014 heeft de ondernemer conform de offerte van 25 september 2012 schilderwerk uitgevoerd aan de motorkruiser van de […]

Lees verder

Sprake van onvoldoende vakmanschap. Kwaliteit van het schilderwerk wordt als onvoldoende bestempeld. Herstel lakdefecten door derde.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de door de ondernemer uitgevoerde schilder- en reparatiewerkzaamheden aan de kajuitmotorboot “[naam van de boot]” van de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt – in hoofdzaak – als volgt. De consument heeft schilder- en reparatiewerkzaamheden aan zijn boot, de kajuitmotorboot “[naam […]

Lees verder

Uit HISWA voorwaarden volgt dat de ondernemer altijd eerst in de gelegenheid moet worden gesteld door consument om voor herstel zorg te dragen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op het door de ondernemer uitgevoerde schilderwerk aan de Borndiepvlet van de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In mei 2015 heeft de ondernemer conform de offerte van 26 juni 2013 schilderwerk uitgevoerd aan het schip van de […]

Lees verder

Consument kiest er zelf voor een auto te kopen ver van zijn woonplaats. Ondernemer moet gelegenheid krijgen de auto zelf te onderzoeken en te herstellen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 januari 2016 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto van het merk [merknaam], type [naam van het type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 50.000,–. De overeenkomst […]

Lees verder

Schuldeisersverzuim. VvE heeft nimmer te kennen gegeven onvoorwaardelijk in te stemmen met herstel, zelfs ter zitting niet. Ondernemer was bereid en had plan van aanpak.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de Geschillencommissie Garantiewoningen (hierna te noemen: de commissie) tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling, versie 1 januari 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I A […]

Lees verder

Verstoorde relatie. Van ondernemer wordt geen voortzetting relatie gevergd, zolang consument daarvan geen nadeel lijdt.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit de aanschaf in mei 2001 van een nieuwe Renault Scenic, en uit de sedertdien bestaande contractuele relatie tussen partijen, voortvloeiende uit de initiële koopovereenkomst, uit aanspraken op garantie, en uit tussentijdse onderhoudscontracten. De auto is gekocht voor ƒ 40.820,73 en geleverd in mei 2001.   […]

Lees verder

Voor uitvoering garantie dient ondernemer in de gelegenheid te worden gesteld om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 21 maart 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, een Mazda 626 Sedan 1.8 van 1997 voor de prijs van € 5.157,50. Tevens is zes maanden Bovag garantie afgesproken. De […]

Lees verder

Consument biedt auto alleen ter diagnose aan. Ondernemer heeft geen mogelijkheid om onderlinge verbanden te leggen en klachten op te sporen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit in oktober en november 2006 uitgevoerde diagnosewerkzaamheden aan de auto van de consument, een Opel Vectra van 2003.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van klachten over slecht aanslaan van de motor […]

Lees verder