Herstel

Herstel door ondernemer vanuit kostenoogpunt voordeliger dan herstel door derde. Geen gegronde reden dat ondernemer niet deugdelijk kan herstellen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 14 juli 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een nieuwe dakgoot tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs (na creditering) van € 605,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks […]

Lees verder

Consument had ondernemer gelegenheid moeten geven tot herstel.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 oktober 1999 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een CV-ketel en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.918,95. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 6 oktober 1999.   Standpunt […]

Lees verder

Verstandhouding tussen partijen verstoord; herstel door derde.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een medio september 2010 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een cv-ketel met tapwatervoorziening ten behoeve van een douchegarnituur met zijdouches en het installeren van de leidingen en douchekranen tegen de daarvoor door de consument te betalen […]

Lees verder
1 4 5 6