Herstructurering

Geschil wijkt niet af van eerdere vergelijkbare zaken tegen dezelfde ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft eerder al twee uitspraken gedaan  in twee vergelijkbare gevallen, met de referentienummers 192809/195039 en 191329/195041. Die uitspraken waren negatief voor de ondernemer. De commissie is niet tot de conclusie gekomen dat er in dit geval andere feiten of omstandigheden aan de orde zijn. Dat betekent dat overeenkomstig […]

Lees verder

Vergoeding ophoging perceel toegewezen; klachten over bejegening kunnen niet door commissie worden behandeld

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil ontstond door de herstructurering van het recreatiepark.  Ter zitting is gebleken dat de recreant inmiddels een passend vervangend perceel heeft. Na de verhuizing bleek echter dat het perceel moest worden opgehoogd. Uiteindelijk heeft de consument de ophoging in eigen beheer laten uitvoeren. De consument verlangt een vergoeding van […]

Lees verder

Bijdrage in verplaatsingskosten niet verschuldigd, nu consument had opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer hem geen bijdrage in de verplaatsingskosten betaalt. De ondernemer weigert een bijdrage te betalen aan de consument, omdat de overeenkomst door de consument is opgezegd voordat de ondernemer zijn herstructureringsplan bekend heeft gemaakt. De commissie legt uit dat een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten […]

Lees verder

Geen schriftelijke afspraak, geen (extra) vergoeding voor consument bij herstructurering recreatiepark

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een geschil voorgelegd aan de commissie met betrekking tot de beëindiging van een overeenkomst voor een vaste staanplaats en de in verband daarmee gevorderde schadevergoeding. Volgens de consument had hij bij de aankoop van de staanplaats en stacaravan mondeling afgesproken met de vorige eigenaar dat hij bij […]

Lees verder

Consument zegde overeenkomst op, vergoeding op basis van herstructurering niet van toepassing

Waar gaat de uitspraak over? Partijen verschillen van mening over de vraag of de voorwaarden die horen bij herstructurering van toepassing zijn. De consument heeft de overeenkomst per brief opgezegd. Verder heeft de consument niet aannemelijk gemaakt dat de overeenkomst voor deze opzegging door de ondernemer is opgezegd vanwege herstructurering. Hierdoor zijn de voorwaarden omtrent […]

Lees verder

Opzegging zonder herstructureringsplan niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over? De consument betwist de rechtsgeldigheid van de opzegging van haar vaste plaats. De consument voert aan dat er geen herstructureringsplan is overgelegd. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft zijn standpunt tijdens de mondelinge behandeling ingebracht. De commissie oordeelt dat er geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging, omdat […]

Lees verder

Rechtsgeldige opzegging vanwege herstructurering

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer de overeenkomst heeft opgezegd vanwege een voorgenomen herstructurering van het park. Het niet (tijdig) verstrekken van die informatie is echter niet strijdig met artt. 5.1 en 5.2 van de RECRON-voorwaarden. De commissie oordeelt dat er sprake is van een rechtsgeldige opzegging. De klacht […]

Lees verder

Consument heeft volgens voorwaarden recht op laatste zes maanden van opzegtermijn gratis gebruik standplaats

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de vergoeding van de ondernemer na opzegging door herstructurering. Volgens de Recron-voorwaarden kan de consument bij opzegging vanwege herstructurering de laatste zes maanden van de opzegtermijn gratis gebruik maken van de plaats. Partijen komen er niet uit welk bedrag de consument op grond van die regeling […]

Lees verder

Opzegging huurovereenkomst vanwege herstructurering niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de opzegging van de huurovereenkomst door een herstructurering. Volgens de consument zegt de ondernemer de huurovereenkomst op, op grond van de Recron-voorwaarden, maar voldoet de ondernemer niet aan de vereisten. De ondernemer geeft aan dat het een rechtsgeldige opzegging is. De commissie oordeelt dat een herstructurering […]

Lees verder