Herstructurering

Consument heeft volgens voorwaarden recht op laatste zes maanden van opzegtermijn gratis gebruik standplaats

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de vergoeding van de ondernemer na opzegging door herstructurering. Volgens de Recron-voorwaarden kan de consument bij opzegging vanwege herstructurering de laatste zes maanden van de opzegtermijn gratis gebruik maken van de plaats. Partijen komen er niet uit welk bedrag de consument op grond van die regeling […]

Lees verder

Opzegging huurovereenkomst vanwege herstructurering niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de opzegging van de huurovereenkomst door een herstructurering. Volgens de consument zegt de ondernemer de huurovereenkomst op, op grond van de Recron-voorwaarden, maar voldoet de ondernemer niet aan de vereisten. De ondernemer geeft aan dat het een rechtsgeldige opzegging is. De commissie oordeelt dat een herstructurering […]

Lees verder

Ondernemer zegt overeenkomst vanwege herstructurering te vroeg op waardoor opzegging niet rechtsgeldig is

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer het jaarcontract voor de staanplaats opzegt in verband met een herstructurering. De consument vindt dat de opzegging niet aan de Recron-voorwaarden voldoet. De ondernemer betwist dit en vindt dat de klacht ongegrond moet worden verklaard. De commissie oordeelt dat een herstructurering mogelijk is, als […]

Lees verder

Consument oneens met opzegging huurovereenkomst vaste standplaats door herstructurering

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt erover dat de ondernemer onzorgvuldig heeft gehandeld door het opzeggen van de overeenkomst vanwege herstructurering. De ondernemer heeft volgens de consument de indruk gewekt dat hij nog een lange tijd op het vakantiepark zou kunnen staan met zijn caravan. Daarom heeft de consument verschillende investeringen in zijn […]

Lees verder

Te vroege opzegging van overeenkomst jaarplaats betekent geen tegemoetkoming in verplaatsingskosten

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het niet ontvangen van een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. De consument heeft de huurovereenkomst opgezegd. Hij stelt dat hij de overeenkomst van de ondernemer, vanwege een herstructurering, moest opzeggen. De consument heeft de overeenkomst in oktober 2018 opgezegd en vindt dat hij recht heeft op een […]

Lees verder

Consument heeft kampeermiddel feitelijk geleverd aan koper en daarom geen recht op tegemoetkoming verplaatsingskosten

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten vanwege een beoogde herstructurering. De consument heeft door de herstructurering geen gebruik gemaakt van zijn jaarplaats in de maanden november en december 2018 en verlangt daarom terugbetaling van de te betalen huur. De ondernemer geeft aan dat de consument zijn kampeermiddel […]

Lees verder

vergoeding wegens herstructurering. Onjuist criterium verplaatsbaar

Onderwerp van het geschil Het geschil gaat over de herstructurering van het recreatiepark en de daaraan te koppelen vergoedingen voor de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Wij maken aanspraak op de verwijderingsvergoeding zoals genoemd in de RECRON-Voorwaarden (2016) (hierna: de Voorwaarden). Daarnaast hebben wij recht […]

Lees verder

opzegging vaste plaats; uitleg definitie overeenkomstjaar in RECRON voorwaarden en concreet en uitvoerbaar plan.

Verloop van de procedure Op 13 augustus 2018 heeft de consument een klacht ingediend over de ondernemer bij de Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie). Bij brief van 31 augustus 2018 heeft de commissie de ondernemer meegedeeld dat er inmiddels in totaal 8 recreanten een identieke klacht over hem hadden ingediend bij de commissie. […]

Lees verder

Ondernemer opzegtermijn bij herstructurering in acht genomen en consument heeft niet voldoende aangetoond dat zijn kampeermiddel niet verplaatsbaar is.

Onderwerp van het geschil Het geschil gaat over de opzegging van de overeenkomst door de ondernemer in het kader van een herstructurering. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Wij betwisten de opzegging van onze jaarplaats. Wij hebben in 2009 op deze plaats een houten huis van ongeveer […]

Lees verder