Herstructurering

Geen schriftelijke afspraak, geen (extra) vergoeding voor consument bij herstructurering recreatiepark

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een geschil voorgelegd aan de commissie met betrekking tot de beëindiging van een overeenkomst voor een vaste staanplaats en de in verband daarmee gevorderde schadevergoeding. Volgens de consument had hij bij de aankoop van de staanplaats en stacaravan mondeling afgesproken met de vorige eigenaar dat hij bij […]

Lees verder

Consument zegde overeenkomst op, vergoeding op basis van herstructurering niet van toepassing

Waar gaat de uitspraak over? Partijen verschillen van mening over de vraag of de voorwaarden die horen bij herstructurering van toepassing zijn. De consument heeft de overeenkomst per brief opgezegd. Verder heeft de consument niet aannemelijk gemaakt dat de overeenkomst voor deze opzegging door de ondernemer is opgezegd vanwege herstructurering. Hierdoor zijn de voorwaarden omtrent […]

Lees verder

Opzegging zonder herstructureringsplan niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over? De consument betwist de rechtsgeldigheid van de opzegging van haar vaste plaats. De consument voert aan dat er geen herstructureringsplan is overgelegd. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft zijn standpunt tijdens de mondelinge behandeling ingebracht. De commissie oordeelt dat er geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging, omdat […]

Lees verder

Rechtsgeldige opzegging vanwege herstructurering

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer de overeenkomst heeft opgezegd vanwege een voorgenomen herstructurering van het park. Het niet (tijdig) verstrekken van die informatie is echter niet strijdig met artt. 5.1 en 5.2 van de RECRON-voorwaarden. De commissie oordeelt dat er sprake is van een rechtsgeldige opzegging. De klacht […]

Lees verder

Consument heeft volgens voorwaarden recht op laatste zes maanden van opzegtermijn gratis gebruik standplaats

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de vergoeding van de ondernemer na opzegging door herstructurering. Volgens de Recron-voorwaarden kan de consument bij opzegging vanwege herstructurering de laatste zes maanden van de opzegtermijn gratis gebruik maken van de plaats. Partijen komen er niet uit welk bedrag de consument op grond van die regeling […]

Lees verder

Opzegging huurovereenkomst vanwege herstructurering niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de opzegging van de huurovereenkomst door een herstructurering. Volgens de consument zegt de ondernemer de huurovereenkomst op, op grond van de Recron-voorwaarden, maar voldoet de ondernemer niet aan de vereisten. De ondernemer geeft aan dat het een rechtsgeldige opzegging is. De commissie oordeelt dat een herstructurering […]

Lees verder

Ondernemer zegt overeenkomst vanwege herstructurering te vroeg op waardoor opzegging niet rechtsgeldig is

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer het jaarcontract voor de staanplaats opzegt in verband met een herstructurering. De consument vindt dat de opzegging niet aan de Recron-voorwaarden voldoet. De ondernemer betwist dit en vindt dat de klacht ongegrond moet worden verklaard. De commissie oordeelt dat een herstructurering mogelijk is, als […]

Lees verder

Consument oneens met opzegging huurovereenkomst vaste standplaats door herstructurering

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt erover dat de ondernemer onzorgvuldig heeft gehandeld door het opzeggen van de overeenkomst vanwege herstructurering. De ondernemer heeft volgens de consument de indruk gewekt dat hij nog een lange tijd op het vakantiepark zou kunnen staan met zijn caravan. Daarom heeft de consument verschillende investeringen in zijn […]

Lees verder

Te vroege opzegging van overeenkomst jaarplaats betekent geen tegemoetkoming in verplaatsingskosten

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het niet ontvangen van een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. De consument heeft de huurovereenkomst opgezegd. Hij stelt dat hij de overeenkomst van de ondernemer, vanwege een herstructurering, moest opzeggen. De consument heeft de overeenkomst in oktober 2018 opgezegd en vindt dat hij recht heeft op een […]

Lees verder