HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

  • Home >>
  • HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

lekkage aan watertank gevolg van constructiefout, consument ontvangt schadevergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het lekken van de drinkwatertank van het schip. Standpunt van de consument De consument heeft op 19 november 2005 een koopovereenkomst gesloten met de ondernemer voor de bouw en levering van een Drait Impression 1280 voor een totaalbedrag van € 301.495,–. De consument heeft de ondernemer regelmatig laten […]

Lees verder

Problemen met teakdek op en motor in nieuw schip.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de bouw en aankoop van een nieuw vaartuig. De overeenkomst is gesloten op 13 mei 2011.   De consument heeft de klachten op 14 juni 2012 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het […]

Lees verder

Corrosie aan nieuw, aluminium schip. Aannemelijk dat de oorzaak van buitenaf is gekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de koop van een nieuwe, aluminium boot, voor een prijs van € 25.195,–.   De consument heeft de klacht 10 mei 2012 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 10 november 2011 is de boot […]

Lees verder

Tweede watertank ontbreekt in nieuw geleverd schip. Consument heeft daar wel recht op.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking koop van een nieuw vaartuig. De koopovereenkomst dateert van 30 september 2010.   De consument heeft de klacht 14 april 2011 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 30 september 2010 heeft de consument een nieuw zeilschip […]

Lees verder

Niet aannemelijk dat de nieuwe boegschroef beschadigd is geraakt door een oorzaak van buitenaf.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de koop van een gebruikt zeiljacht. De prijs daarvoor bedroeg € 72.900,–. Bij aankoop is tevens overeengekomen dat de ondernemer een nieuwe boegschroef plaatst voor een bedrag van € 5.500,– inclusief BTW.   De consument heeft op 30 mei 2013 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van […]

Lees verder

Bulten en blazen na schilderwerkzaamheden. Ondernemer valt verhoudingsverwijs het meest te verwijten.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de opdracht tot het verrichten van schilderwerkzaamheden aan de boot van consument. De opdrachtbevestiging dateert van 28 november 2007.   De consument heeft de klacht op 20 mei 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Ondernemer niet in gelegenheid gesteld te repareren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot de (ver)koop van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten in 1998.   De consument heeft op 6 juni 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Ondeugdelijk zonnepaneel.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de (ver)koop van een zonnepaneel, welke overeenkomst is gesloten op 4 augustus 2003. De koopprijs bedroeg € 830,–.   De consument heeft op 14 december 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Prijs verrichte werkzaamheden; bewijslast bij ondernemer dat geen maximumprijs, maar een richtprijs is overeengekomen

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot reparatie van de motor in het vaartuig van de consument. De overeenkomst is gesloten op of omstreeks mei 2002.   De consument heeft de gefactureerde prijs van € 7.039,46 voldaan.   De consument heeft zijn klacht schriftelijk op […]

Lees verder
1 2 3 5