HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

  • Home >>
  • HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

lekkage aan watertank gevolg van constructiefout, consument ontvangt schadevergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het lekken van de drinkwatertank van het schip. Standpunt van de consument De consument heeft op 19 november 2005 een koopovereenkomst gesloten met de ondernemer voor de bouw en levering van een Drait Impression 1280 voor een totaalbedrag van € 301.495,–. De consument heeft de ondernemer regelmatig laten […]

Lees verder

Corrosie aan nieuw, aluminium schip. Aannemelijk dat de oorzaak van buitenaf is gekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de koop van een nieuwe, aluminium boot, voor een prijs van € 25.195,–.   De consument heeft de klacht 10 mei 2012 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 10 november 2011 is de boot […]

Lees verder

Tweede watertank ontbreekt in nieuw geleverd schip. Consument heeft daar wel recht op.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking koop van een nieuw vaartuig. De koopovereenkomst dateert van 30 september 2010.   De consument heeft de klacht 14 april 2011 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 30 september 2010 heeft de consument een nieuw zeilschip […]

Lees verder

Niet aannemelijk dat de nieuwe boegschroef beschadigd is geraakt door een oorzaak van buitenaf.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de koop van een gebruikt zeiljacht. De prijs daarvoor bedroeg € 72.900,–. Bij aankoop is tevens overeengekomen dat de ondernemer een nieuwe boegschroef plaatst voor een bedrag van € 5.500,– inclusief BTW.   De consument heeft op 30 mei 2013 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van […]

Lees verder

Problemen met teakdek op en motor in nieuw schip.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de bouw en aankoop van een nieuw vaartuig. De overeenkomst is gesloten op 13 mei 2011.   De consument heeft de klachten op 14 juni 2012 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het […]

Lees verder

Spuitwerk aan romp van het schip. Tegenvallende resultaat toe te schrijven aan eigen gebrek van het vaartuig. Ondernemer had consument duidelijker moeten informeren.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit de mondelinge overeenkomst d.d. 2 oktober 1999 tot het verrichten van werkzaamheden aan een kajuitzeilboot, waarvoor middels twee facturen een bedrag van ƒ 11.318,– is gefactureerd en nadien een bedrag van ƒ 960,–. Daarnaast is een bedrag van ƒ 646,45 gefactureerd ter zake van ligkosten.   […]

Lees verder

Niet aannemelijk dat consument opdracht heeft gegeven voor verhelpen lekkage. Er is opdracht verstrekt tot het verhelpen van trillingsproblemen. Ondernemer heeft deze opdracht goed uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de uitvoering van een reparatie, waartoe opdracht is verstrekt eind 2005. De prijs daarvoor bedroeg € 4.568,41.   Klager heeft de klacht op 9 juli 2009 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Prijs werkzaamheden; consument meent te hebben meegeholpen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de mondelinge overeenkomst d.d. juni 1998 tot inbouw van een dieselmotor in de motorkruiser van consument.   De consument heeft zijn klacht op 18 oktober 1998 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   […]

Lees verder

Onderhoud had schade kunnen voorkomen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot de bouw van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten op 12 augustus 1998.   De consument heeft de prijs van ƒ 343.059,60 voldaan. De consument heeft zijn klacht schriftelijk op 7 juni 2002 aan de ondernemer voorgelegd.   […]

Lees verder

Nieuw grootzeil voldoet

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de levering van (groot)zeil op maat. De opdracht daartoe is verstrekt op 1 november 2007. De overeengekomen prijs bedroeg € 2.500,–.   Klager heeft de klacht op 12 mei 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 250,– niet betaald en bij […]

Lees verder
1 2 3 5