HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

  • Home >>
  • HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Ondernemer niet in gelegenheid gesteld te repareren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot de (ver)koop van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten in 1998.   De consument heeft op 6 juni 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Ondeugdelijk zonnepaneel.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de (ver)koop van een zonnepaneel, welke overeenkomst is gesloten op 4 augustus 2003. De koopprijs bedroeg € 830,–.   De consument heeft op 14 december 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Prijs verrichte werkzaamheden; bewijslast bij ondernemer dat geen maximumprijs, maar een richtprijs is overeengekomen

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot reparatie van de motor in het vaartuig van de consument. De overeenkomst is gesloten op of omstreeks mei 2002.   De consument heeft de gefactureerde prijs van € 7.039,46 voldaan.   De consument heeft zijn klacht schriftelijk op […]

Lees verder

Scheurtje in motorblok geconstateerd na reparatie motor. Ondernemer niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 14 augustus 2001 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan het vaartuig van de consument. De overeenkomst is uitgevoerd in augustus 2001.   De consument heeft een bedrag van € 443,50 niet betaald en […]

Lees verder

Spuitwerk aan romp van het schip. Tegenvallende resultaat toe te schrijven aan eigen gebrek van het vaartuig. Ondernemer had consument duidelijker moeten informeren.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit de mondelinge overeenkomst d.d. 2 oktober 1999 tot het verrichten van werkzaamheden aan een kajuitzeilboot, waarvoor middels twee facturen een bedrag van ƒ 11.318,– is gefactureerd en nadien een bedrag van ƒ 960,–. Daarnaast is een bedrag van ƒ 646,45 gefactureerd ter zake van ligkosten.   […]

Lees verder

Niet aannemelijk dat consument opdracht heeft gegeven voor verhelpen lekkage. Er is opdracht verstrekt tot het verhelpen van trillingsproblemen. Ondernemer heeft deze opdracht goed uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de uitvoering van een reparatie, waartoe opdracht is verstrekt eind 2005. De prijs daarvoor bedroeg € 4.568,41.   Klager heeft de klacht op 9 juli 2009 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder