HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

  • Home >>
  • HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Prijs verrichte werkzaamheden; bewijslast bij ondernemer dat geen maximumprijs, maar een richtprijs is overeengekomen

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot reparatie van de motor in het vaartuig van de consument. De overeenkomst is gesloten op of omstreeks mei 2002.   De consument heeft de gefactureerde prijs van € 7.039,46 voldaan.   De consument heeft zijn klacht schriftelijk op […]

Lees verder

Scheurtje in motorblok geconstateerd na reparatie motor. Ondernemer niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 14 augustus 2001 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan het vaartuig van de consument. De overeenkomst is uitgevoerd in augustus 2001.   De consument heeft een bedrag van € 443,50 niet betaald en […]

Lees verder

Spuitwerk aan romp van het schip. Tegenvallende resultaat toe te schrijven aan eigen gebrek van het vaartuig. Ondernemer had consument duidelijker moeten informeren.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit de mondelinge overeenkomst d.d. 2 oktober 1999 tot het verrichten van werkzaamheden aan een kajuitzeilboot, waarvoor middels twee facturen een bedrag van ƒ 11.318,– is gefactureerd en nadien een bedrag van ƒ 960,–. Daarnaast is een bedrag van ƒ 646,45 gefactureerd ter zake van ligkosten.   […]

Lees verder

Niet aannemelijk dat consument opdracht heeft gegeven voor verhelpen lekkage. Er is opdracht verstrekt tot het verhelpen van trillingsproblemen. Ondernemer heeft deze opdracht goed uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de uitvoering van een reparatie, waartoe opdracht is verstrekt eind 2005. De prijs daarvoor bedroeg € 4.568,41.   Klager heeft de klacht op 9 juli 2009 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Prijs werkzaamheden; consument meent te hebben meegeholpen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de mondelinge overeenkomst d.d. juni 1998 tot inbouw van een dieselmotor in de motorkruiser van consument.   De consument heeft zijn klacht op 18 oktober 1998 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   […]

Lees verder

Onderhoud had schade kunnen voorkomen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot de bouw van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten op 12 augustus 1998.   De consument heeft de prijs van ƒ 343.059,60 voldaan. De consument heeft zijn klacht schriftelijk op 7 juni 2002 aan de ondernemer voorgelegd.   […]

Lees verder

Nieuw grootzeil voldoet

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de levering van (groot)zeil op maat. De opdracht daartoe is verstrekt op 1 november 2007. De overeengekomen prijs bedroeg € 2.500,–.   Klager heeft de klacht op 12 mei 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 250,– niet betaald en bij […]

Lees verder