HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

  • Home >>
  • HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Ondeugdelijk zonnepaneel.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de (ver)koop van een zonnepaneel, welke overeenkomst is gesloten op 4 augustus 2003. De koopprijs bedroeg € 830,–.   De consument heeft op 14 december 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Prijs verrichte werkzaamheden; bewijslast bij ondernemer dat geen maximumprijs, maar een richtprijs is overeengekomen

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot reparatie van de motor in het vaartuig van de consument. De overeenkomst is gesloten op of omstreeks mei 2002.   De consument heeft de gefactureerde prijs van € 7.039,46 voldaan.   De consument heeft zijn klacht schriftelijk op […]

Lees verder

Scheurtje in motorblok geconstateerd na reparatie motor. Ondernemer niet aansprakelijk.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 14 augustus 2001 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan het vaartuig van de consument. De overeenkomst is uitgevoerd in augustus 2001.   De consument heeft een bedrag van € 443,50 niet betaald en […]

Lees verder

Afbreken van het roer veroorzaakt door slechte kwaliteit roer.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit de schriftelijke overeenkomst d.d. 13 maart 1999 tot aanschaf van een kajuitzeilboot voor een bedrag van ƒ 60.875,–. Het schip is geleverd op 6 mei 1999.   De consumenten hebben hun klacht op 1 augustus 2000 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consumenten […]

Lees verder

Gebrekkig lakwerk. Non-conformiteit

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op aan de aankoop van een nieuwe boot, type Antaris Loodsvlet 770. Dee koopprijs bedroeg € 46.000,–. De koop is gesloten op 2 september 2004 en de boot is geleverd op 17 juni 2005.    De consument heeft de klacht op 1 november 2006 voorgelegd aan de […]

Lees verder

Inwendig verrotte mast.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot (ver)koop van een gebruikt schip tegen een prijs van ƒ 99.000,–, welke overeenkomst is gesloten op 4 januari 2002.   De consument heeft op 1 september 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de […]

Lees verder