HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

  • Home >>
  • HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Niet aannemelijk dat consument opdracht heeft gegeven voor verhelpen lekkage. Er is opdracht verstrekt tot het verhelpen van trillingsproblemen. Ondernemer heeft deze opdracht goed uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de uitvoering van een reparatie, waartoe opdracht is verstrekt eind 2005. De prijs daarvoor bedroeg € 4.568,41.   Klager heeft de klacht op 9 juli 2009 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Prijs werkzaamheden; consument meent te hebben meegeholpen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de mondelinge overeenkomst d.d. juni 1998 tot inbouw van een dieselmotor in de motorkruiser van consument.   De consument heeft zijn klacht op 18 oktober 1998 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   […]

Lees verder

Onderhoud had schade kunnen voorkomen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot de bouw van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten op 12 augustus 1998.   De consument heeft de prijs van ƒ 343.059,60 voldaan. De consument heeft zijn klacht schriftelijk op 7 juni 2002 aan de ondernemer voorgelegd.   […]

Lees verder

Nieuw grootzeil voldoet

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de levering van (groot)zeil op maat. De opdracht daartoe is verstrekt op 1 november 2007. De overeengekomen prijs bedroeg € 2.500,–.   Klager heeft de klacht op 12 mei 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 250,– niet betaald en bij […]

Lees verder

Bootkap niet kapot door reiniging.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de schade die – volgens de consument – is ontstaan aan de cabriokap van de motorkruiser van de consument nadat de ondernemer daaraan werkzaamheden heeft verricht.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In maart 2008 […]

Lees verder

Loslaten verfsysteem. Waarschuwingsplicht ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer verrichte (schilder-)werkzaamheden aan de opbouw van het schip van de consument, een Valklet uit 1974.   De consument heeft de klacht eind 1993 mondeling voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Afbreken van het roer veroorzaakt door slechte kwaliteit roer.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit de schriftelijke overeenkomst d.d. 13 maart 1999 tot aanschaf van een kajuitzeilboot voor een bedrag van ƒ 60.875,–. Het schip is geleverd op 6 mei 1999.   De consumenten hebben hun klacht op 1 augustus 2000 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consumenten […]

Lees verder

Gebrekkig lakwerk. Non-conformiteit

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op aan de aankoop van een nieuwe boot, type Antaris Loodsvlet 770. Dee koopprijs bedroeg € 46.000,–. De koop is gesloten op 2 september 2004 en de boot is geleverd op 17 juni 2005.    De consument heeft de klacht op 1 november 2006 voorgelegd aan de […]

Lees verder

Inwendig verrotte mast.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot (ver)koop van een gebruikt schip tegen een prijs van ƒ 99.000,–, welke overeenkomst is gesloten op 4 januari 2002.   De consument heeft op 1 september 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de […]

Lees verder