HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

  • Home >>
  • HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Gebrekkig lakwerk. Non-conformiteit

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op aan de aankoop van een nieuwe boot, type Antaris Loodsvlet 770. Dee koopprijs bedroeg € 46.000,–. De koop is gesloten op 2 september 2004 en de boot is geleverd op 17 juni 2005.    De consument heeft de klacht op 1 november 2006 voorgelegd aan de […]

Lees verder

Na reparatie begeeft de motor het; geen verband tussen schade en reparatie en geen gelegenheid tot herstel. Ondernemer niet aansprakelijk

Onderwerp van het geschil De consument heeft blijkens de factuur d.d. 6 augustus 1996 voor de prijs van f 19.000,– een [sloep] met [type] benzinemotor gekocht bij de ondernemer. De motor daarvan is meermalen stuk gegaan.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   De motor begaf het na respectievelijk 5 minuten, […]

Lees verder

Uit omstandigheden blijkt afspraak tot het maken van een nieuw en passend luik

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de overeenkomst tot het vervaardigen en monteren van een toegangsluik voor de boot van de consument, welke overeenkomst is gesloten op 30 augustus 2004. Voor de werkzaamheden is een bedrag in rekening gebracht van € 1.548,51.   De consument heeft op 7 oktober 2004 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. […]

Lees verder

Vervanging complete motorinstallatie niet gebeurd. Verwijzen naar fabrikant volstaat niet. Ontbinding.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vervanging van de complete motorinstallatie. De opdracht is verstrekt op (of omstreeks) 12 maart 2008.   Klager heeft de klacht op 27 augustus 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 2.000,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

Haarscheuren in gelcoat zijn drie weken na levering van de boot ontstaan. Non-conformiteit. Ontbinding in dit geval gerechtvaardigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de koop van een open motorboot in 2009.   Klager heeft de klacht op 10 november 2009 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Drie dagen na aankoop van [de motorboot] zijn er […]

Lees verder

Ondernemer niet in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de koop en levering van een nieuw schip, welke overeenkomst is gesloten op 21 maart 2006. De koopprijs bedroeg € 136.850,–.   Klager heeft de klacht op 28 oktober 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   […]

Lees verder

Onzorgvuldige diagnose, maar oude accu was al afgeschreven

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de reparatiewerkzaamheden aan de boot van consument. De opdracht daartoe is verstrekt op of omstreeks 31 augustus 2011.   De consument heeft de klacht op 16 september 2011 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   […]

Lees verder

Ondernemer niet in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de schade die is ontstaan aan de bronzenschroeven nadat de ondernemer werkzaamheden heeft verricht aan het motorjacht van de consument. De consument heeft op 3 oktober 2006 de klacht schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Aanschaf schip met gebreken, die ondernemer moet herstellen. Schip moet ook CE gekeurd worden.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de koop van een nieuwe motorkruiser. De koopovereenkomst is schriftelijk gesloten op 4 juni 2002. De levering vond plaats op 15 mei 2004. De koopprijs bedroeg € 80.559,18, welk bedrag de consument volledig heeft voldaan.   De consument heeft sinds 27 juni 2003 zijn klachten schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van […]

Lees verder

Een overeenkomst tot reparatie geeft geen garantie op resultaat.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een mondeling tussen partijen gesloten overeenkomst tot reparatie en onderhoud van de dieselmotor van het vaartuig van de consument. De overeenkomst is gesloten op of omstreeks 27 september 2010. De consument heeft een bedrag van € 1.039,30 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft zijn klacht schriftelijk […]

Lees verder