HISWA Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen

  • Home >>
  • HISWA Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen

Een potentiële koper kan bedingen dat een proefvaart plaatsvindt voordat de overeenkomst wordt ondertekend. Ondernemer niet verantwoordelijk voor niet doorgaan koop

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer verleende bemiddeling bij verkoop van een motorjacht. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, in het bijzonder naar het vragenformulier dat op 8 oktober 2018 is ontvangen en de begeleidende brief van 8 oktober […]

Lees verder

Nu de ondernemer inspanningen heeft verricht om de verkoop van de boot tot stand te brengen, is de consument de hiervoor overeengekomen bemiddelingskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de wijze waarop de bemiddeling en de verkoop van de boot is afgehandeld. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In het najaar van 2015 heeft de consument de ondernemer benaderd om als bemiddelaar op te treden bij de […]

Lees verder

De overeenkomst voor bemiddeling bij de verkoop van vaartuigen betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de uitvoering de door de ondernemer van een tussen partijen op 11 juli 2013 gesloten bemiddelingsovereenkomst  inzake de verkoop van de boot van consument, te weten een Antaris Retro 10. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 11 […]

Lees verder

Consument niet gehouden tot betaling van meer dan het overeengekomen courtage bedrag, artikel 11 lid 2.

Onderwerp van het geschil De consument beklaagt zich over: • de verdeling van de aanbetaling op basis van artikel 11 lid 4 van de Hiswa Algemene voorwaarden bemiddeling Vaartuigen; • de werkzaamheden van de ondernemer; • de uitleg van de Hiswa voorwaarden. Standpunt van de consument De consument heeft op 14 april 2015 een bemiddelingsovereenkomst gesloten met de […]

Lees verder

De ondernemer zou de motor in de boot van de consument winterklaar maken, desondanks is de motor gescheurd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van het vaartuig van de consument. De overeenkomst is gesloten op 9 september 2010. De consument heeft een bedrag van € 2.970,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft de klacht op 13 september 2013 per e-mail voorgelegd aan […]

Lees verder

Afgesproken was dat de consument een bepaald bedrag zou bijdragen aan de reparatie van de stuurinrichting. Dat daarna nog nadere afspraken zijn gemaakt, is niet vast komen te staan.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de bemiddeling bij de verkoop van het vaartuig van de consument.   De consument heeft de klacht op 9 juli 2012 per e-mail voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft bemiddeld […]

Lees verder

Vraagprijs op voorhand te hoog ingeschat, maar consument is niet op reëel bod ingegaan, ook al heeft ondernemer dat wel aangeraden.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de bemiddeling bij de verkoop van het vaartuig van de consument, welke bemiddelingsovereenkomst is gesloten op 19 juni 2004.   De consument heeft op 25 juni 2006 de klacht schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   De consument heeft een bedrag van € 209,44 niet betaald en bij de […]

Lees verder

Niet aannemelijk is geworden dat verkoop niet door bemiddeling van ondernemer tot stand is gekomen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de bemiddeling bij de verkoop van het vaartuig van de consument door de ondernemer. De bemiddelingsovereenkomst kwam tot stand op 1 september 2005.   De consument heeft op of omstreeks 28 oktober 2005 de klacht schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument […]

Lees verder