HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen

  • Home >>
  • HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen

Ondernemer heeft verhoging liggeld niet tijdig aangekondigd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot de (ver)huur van een ligplaats. Vanwege huurverhoging van de ligplaats heeft de consument de huurovereenkomst opgezegd. Volgens de ondernemer is het niet toegestaan de overeenkomst op te zeggen vanwege de verhoging van het liggeld. De commissie is […]

Lees verder

Verhoging ligplaatsprijzen tijdig kenbaar gemaakt en via digitale nieuwsbrief ook voldoende beschikbaar voor consument

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de opzegging per email op 15 februari 2018 van het huurcontract voor de ligplaats voor [naam sloep] van de consument. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie allereerst naar de overgelegde stukken. De door de consument overgelegde stukken dienen hier […]

Lees verder

Consument kan aanspraak maken op specifieke plaats wanneer deze expliciet in de overeenkomst is opgenomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een ligplaatsovereenkomst voor het seizoen 2015/2016. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het geschil gaat om de huurperiode april 2015 tot en met maart 2016. Het geschil is ontstaan vanwege het zonder voorafgaande kennisgeving op 26 september 2015 […]

Lees verder

Alleen individuele afwijkingen zijn op grond van de algemene voorwaarden toegestaan. De afwijkende opzegtermijn die de ondernemer hanteert voor al zijn klanten wijkt af van de HISWA voorwaarden en is daarom niet toegestaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de opzegging van een ligplaats. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 2 december 2013 hebben wij het aanbod voor een ligplaats (L12) bij ondernemer gehad, waar wij op in zijn gegaan. Op 14 december 2013 hebben wij […]

Lees verder

Waterschade motor door verplaatsen boot. Herstel door derde.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft het betrekking op de waterschade die de motor in het schip van de consument heeft opgelopen, alsmede op de reparatie daarvan door de ondernemer.     De consument heeft op 20 november 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 2.820,79 niet […]

Lees verder

Jaarligplaats omvat winterberging, doch winterberging is geannuleerd door consument.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot het huren van een ligplaats. Het geschil heeft betrekking op de winterberging voor de periode 2002-2003.   De consument heeft zijn klacht schriftelijk op 1 oktober 2002 aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder