HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen

  • Home >>
  • HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen

Verhoging ligplaatsprijzen tijdig kenbaar gemaakt en via digitale nieuwsbrief ook voldoende beschikbaar voor consument

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de opzegging per email op 15 februari 2018 van het huurcontract voor de ligplaats voor [naam sloep] van de consument. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie allereerst naar de overgelegde stukken. De door de consument overgelegde stukken dienen hier […]

Lees verder

Consument kan aanspraak maken op specifieke plaats wanneer deze expliciet in de overeenkomst is opgenomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een ligplaatsovereenkomst voor het seizoen 2015/2016. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het geschil gaat om de huurperiode april 2015 tot en met maart 2016. Het geschil is ontstaan vanwege het zonder voorafgaande kennisgeving op 26 september 2015 […]

Lees verder

Alleen individuele afwijkingen zijn op grond van de algemene voorwaarden toegestaan. De afwijkende opzegtermijn die de ondernemer hanteert voor al zijn klanten wijkt af van de HISWA voorwaarden en is daarom niet toegestaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de opzegging van een ligplaats. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 2 december 2013 hebben wij het aanbod voor een ligplaats (L12) bij ondernemer gehad, waar wij op in zijn gegaan. Op 14 december 2013 hebben wij […]

Lees verder

Waterschade motor door verplaatsen boot. Herstel door derde.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft het betrekking op de waterschade die de motor in het schip van de consument heeft opgelopen, alsmede op de reparatie daarvan door de ondernemer.     De consument heeft op 20 november 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 2.820,79 niet […]

Lees verder

Onduidelijke afspraken over door consument te verrichte werkzaamheden op het terrein van de ondernemer. Het in rekening gebrachte is redelijk.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op betaling van enkele posten op een factuur.   De consument heeft op 25 september 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 6 april 2003 heeft de […]

Lees verder

Recht op ligplaats is een persoonlijk recht. Overdracht boot betekent dus niet automatisch overdracht ligplaats aan nieuwe eigenaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de huur van ligplaats voor de periode 1 april 2007 t/m 1 oktober 2007, tegenover een overeengekomen liggeld van € 547,78.   De consument heeft de klacht op 17 juni 2007 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Eigendomsoverdracht van de boot brengt niet met zich mee dat huur van de ligplaats overgaat naar de nieuwe eigenaar.

Onderwerp van het geschil In geschil is of tussen partijen een overeenkomst is gesloten tot de (ver)huur van een ligplaats voor de periode 2002-2003. De ondernemer heeft de consument het BTW-bedrag over de huurprijs voor deze periode in rekening gebracht.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder