HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Pleziervaartuigen

  • Home >>
  • HISWA-voorwaarden Huur en Verhuur Pleziervaartuigen

Gehuurde vaartuig in onvoldoende goede staat voor verhuur. Foutieve uitleg heeft bijgedragen tot ontstaan deel van de problemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de huur van een zeiljacht [naam van de zeiljacht] van de ondernemer in de periode van 27 mei tot en met 3 juni 2016. De huur voor deze periode bedroeg € 1.548,–.  Consumenten hebben feitelijk een bedrag voldaan aan de ondernemer van € 1.469,– (oorspronkelijk bedrag […]

Lees verder

Defecte boegschroef tijdens huurperiode komt voor rekening huurder, tenzij hij kan aantonen dat schade/verlies niet door hem of mede-opvarenden is veroorzaakt.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op schade ontstaan aan de boegschroef van een Valkkruiser Content 1300 in de periode van 29 augustus tot en met 3 september 2015, de periode waarin de consument de boot heeft gehuurd. De huur van de boot bedroeg € 1.719,50. De consument heeft daarnaast een borgsom ad […]

Lees verder

Waarborgsom terecht ingehouden voor wat betreft mogelijke toekomstige claim van een derde vanwege aanvaring met gehuurd vaartuig; niet terecht voor rooklucht.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de teruggave van de waarborgsom, die de consument aan de ondernemer heeft voldaan voor de huur van een vaartuig. De huurovereenkomst is gesloten op 24 april 2014. De huurperiode was van 19 juli t/m 1 augustus 2014. De consument heeft de klacht op 3 augustus 2014 […]

Lees verder

Gederfd huurgenot vanwege meerdere gebreken.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de huur van een vaartuig. De huur, voor de periode 1 t/m 8 juni 2007, is overgekomen op 12 februari 2007. De huurprijs bedroeg € 1.422,50 (zonder borg ad € 600,–), welk bedrag volledig is voldaan.   De consument heeft de klacht op 5 juni 2007 schriftelijk voorgelegd […]

Lees verder

Saildrive defect. Bewijslast ligt bij huurder schip

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de huur van vaartuig. De huurovereenkomst is gesloten op 21 juli 2008. De huurperiode was van 11 september 2008 t/m 14 september 2008.   Klager heeft de klacht op 22 september 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Problemen met accu’s en stroomvoorziening huurschip.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de huur van een boot voor de periode 30 juli 2005 t/m 5 augustus 2005 voor een huurprijs van € 2.310,–. De overeenkomst is gesloten op 11 januari 2005.   De consument heeft op 10 augustus 2005 de klacht schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   […]

Lees verder