HISWA-voorwaarden voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen

  • Home >>
  • HISWA-voorwaarden voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen

Boot bezit vanwege gerepareerde schade aan mast niet de eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de mast van de kajuitzeilboot Marieholm IF die de consument van de ondernemer heeft gekocht op 3 september 2017 voor een bedrag van € 3.500,–. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Toen op 23 oktober 2017 de consument […]

Lees verder

Consument klaagt jaar na aankoop tweedehands buitenboordmotor. Op consument rust daarom bewijslast gebreken

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op koop van een gebruikte buitenboordmotor d.d. 10 juli 2006. De koopprijs bedroeg € 1.500,–.   De consument heeft de klacht op 2 oktober 2007 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder

Ondeugdelijke levering. Aankoop tweedehands boottrailer met defecte lager. Trailer niet conform gerechtvaardigde verwachtingen consument.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 15 maart 1997 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot verkoop van een tweedehands boottrailer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van f 950,–.   De consument heeft de klacht telefonisch op 14 juli […]

Lees verder

Bouwjaar niet doorslaggevend voor waarde schip.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de schriftelijke overeenkomst d.d. 18 mei 1999 tot aanschaf van een gebruikte kajuitzeilboot voor een bedrag van ƒ 51.675,– (inclusief antifouling).   De consument heeft zijn klacht op 4 augustus 1999 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   […]

Lees verder

Gereviseerde motor op onjuiste wijze winterklaar gemaakt. Schade niet aan ondernemer toe te rekenen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de aankoop van een gereviseerde motor in september 2008.   Klager heeft de klacht op 19 november 2009 per e-mail voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in september 2008 bij de ondernemer […]

Lees verder

Zichtbare gebreken tweedehands zeilboot . Onderzoeksplicht consument

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een schriftelijke overeenkomst d.d. 24 oktober 1999 tot koop van een tweedehands open zeilschouw voor een bedrag van ƒ 2.500,– en tot het verrichten van werkzaamheden aan betreffend vaartuig vóór de overdracht voor een bedrag van ƒ 2.500,– inclusief BTW.   De consument heeft zijn klacht op 13 juni 2000 schriftelijk aan […]

Lees verder