HISWA-voorwaarden voor Expertise

  • Home >>
  • HISWA-voorwaarden voor Expertise

Misvatting omtrent toezicht dat de expert zou houden op de reparaties – nodig blijkens de aankoopkeuring – te wijten aan de expert. Consument had echter kunnen weten dat toezicht niet intensief was.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de aankoopkeuring welke is uitgevoerd op 11 september 2007.   Klager heeft de klacht op 28 augustus 2009 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2007 is via een makelaar een [type] gekocht van […]

Lees verder

Gebreken voldoende door expert beschreven, maar van foto’s in expertiserapport had consument meer mogen verwachten

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de door de consument aan de ondernemer verstrekte opdracht tot het verrichten van een expertise. De ondernemer heeft hiervoor een bedrag van € 879,– in rekening gebracht, welke kosten door de consument zijn voldaan.   De consument heeft de klacht op 11 november 2007 schriftelijk voorgelegd […]

Lees verder

Binnen drie maanden na de aankoopkeuring osmose geconstateerd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een aankoopkeuring, die door de ondernemer is verricht. De overeenkomst daartoe is mondeling gesloten op of omstreeks 27 juli 2003. De keuring vond plaats op 29 juli 2003.   De consument heeft op 20 november 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van […]

Lees verder

Kiel bevat polyester tussenstuk. Geen fout deskundige dat keuringsrapport dat niet vermeldt.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de aankoopkeuring, waartoe door de consument aan de ondernemer schriftelijk opdracht is verstrekt op 13 juli 2004. De overeengekomen prijs van € 595,– is door de consument voldaan.   De consument heeft op 7 juni 2005 de klacht schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van […]

Lees verder

Door expert onvoldoende op vochtproblemen gewezen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot het verrichten van een keuring van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten op 25 juni 2002. De expertisekosten ad € 425,– zijn door de consument betaald.   De consument heeft zijn klacht schriftelijk op 16 oktober 2002 aan […]

Lees verder