Huidverzorging

Huid beschadiging na waxbehandeling van bovenlip: consument heeft ingestemd met behandeling na lang aandringen van ondernemer; de overeenkomst is vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een wax-behandeling. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Mijn bovenlip is ernstig beschadigd op twee plekken na het waxen van de bovenlip, terwijl ik nadrukkelijk vermeld heb dat ik deze behandeling niet wilde. Ik verlang een vergoeding. Standpunt […]

Lees verder

Cryo behandeling; geen sprake van resultaatsverbintenis, aan consument is geen enige mate van vetreductie gegarandeerd; geconstateerd dat de behandelingen bij consument geen effect hadden.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een cryo-behandeling. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij ondernemer heb ik een cryo-schoonheidsbehandeling ondergaan waarbij plaatselijk vet gereduceerd zou worden. Ik heb een vooruitbetaling gedaan van € 600,–, omdat ik dan gratis een keer behandeld zou worden. […]

Lees verder

Permanente wenkbrauwen; door consument is nakoming/herstel niet aan ondernemer geboden; door ondernemer gedane aanbod voor herstelbehandeling van consument bij een derde is zonder meer redelijk.

Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. De commissie heeft een onderzoek laten doen door [naam deskundige], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

IPL-behandeling niet op correcte wijze uitgevoerd; ontstaan van brandwonden en blijvende littekens; ondernemer in dit geval aansprakelijk voor de gevolgen van de behandeling.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 september 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een IPL-behandeling tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 70,–. De behandeling vond plaats op of omstreeks 5 september 2014. Het […]

Lees verder

Consument niet tevreden met behandelen van wenkbrauwen; vorm en de kleur van de wenkbrauwen na de behandeling in orde; ondernemer heeft nabehandeling aangeboden maar consument is er niet op ingegaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 augustus 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het behandelen van de wenkbrauwen (een zogenaamde PMU Hairstroke) van de consument tegen de door de consument te betalen prijs van € 224,–.  De consument heeft op 21 december 2014 […]

Lees verder

Huidbeschadiging door harsbehandeling van de wenkbrauwen; beschadigingen zijn van voorbijgaande aard; consument niet belemmerd geweest in de uitoefening van werkzaamheden of activiteiten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juli 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een harsbehandeling van de wenkbrauwen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9,–. De behandeling vond plaats op of omstreeks 23 juli 2014. […]

Lees verder

IPL-behandeling in dit geval niet mogelijk bij blond haar; ondernemer niet voldaan informatieplicht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een volgens de consument op 12 januari 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van IPL-behandelingen ten behoeve van blond haar (hierna te noemen: het werk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € […]

Lees verder

Huidschade als gevolg van IPL-behandeling; ondernemer moet ingaan op de aard en het aantal behandelingen en de te verwachten risico’s, consument heeft geen weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 januari 2010 bij de consument uitgevoerde (IPL-)behandeling waarbij de consument stelt huidschade te hebben opgelopen. De consument heeft op 21 januari 2010 voor de eerste keer haar klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Laserbehandeling tegen overbeharing heeft geleid tot verbranding en littekens; ondernemer is toerekenbaar tekort geschoten; schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 april 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ter zake een door de consument bij de ondernemer te verkrijgen laserbehandeling tegen overbeharing waarvoor door de consument in totaal een bedrag van € 750,– is betaald (€ 350,– voor de intake en € 400,– […]

Lees verder

Schade als gevolg van straightening-behandeling; ondernemer heeft consument gewezen op eventuele risico; klacht ongegerond.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de straightening-behandeling die de consument op 19 oktober 2012 bij de ondernemer heeft ondergaan en die haar naar haar zeggen schade heeft berokkend. De gemachtigde van de consument heeft de klacht op 19 november 2013 schriftelijk bevestigd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van […]

Lees verder