Huidverzorging

Niet vast komen te staan dat gezichtsfacial onbekwaam of ondeugdelijk is uitgevoerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een gezichtsfacial tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 72,50. De uitvoering vond plaats op 10 mei 2011.   De consument heeft de klacht op 17 mei 2011 […]

Lees verder

Ontharingsbehandeling; consument mocht bij het aangaan van de overeenkomst een veel beter resultaat verwachten dan in de praktijk door de ondernemer is gerealiseerd; consument recht op vergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een ontharingsbehandeling.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb mij twee jaar laten ontharen door middel van IPL. Iedere salon waar ik vraag of het normaal is dat je na tien keer behandelen nog […]

Lees verder

Permanente make-up aan wenkbrauwen van consument; behandeling is door ondernemer niet goed uitgevoerd waardoor de wenkbrauwen zijn beschadigd; consument recht op vergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in december 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een permanente make-up aan de wenkbrauwen van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 200,–. De eerste van drie behandelingen heeft op 5 december 2009 plaatsgevonden. […]

Lees verder

Schade als gevolg van gezichts-en lichaamsbehandelingen; het nalaten van het houden van het intakegesprek en het ontbreken van een ingrediëntenomschrijving; sprake van ernstige beroepsfouten

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit twee behandelingen van de consument door de ondernemer, de eerste op 12 maart 2010 (gezichts- en lichaamsbehandeling) en de tweede op 26 maart 2010 (enkel gezichtsbehandeling) voor een prijs van € 190,–.   De consument heeft op 15 maart 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder

Ernstige brandwonden aan nek en hals als gevolg van een ontharingsbehandeling; ondernemer dient vergoeding te betalen voor de gemaakte kosten en voor het ondergane leed.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van een reeks ontharingsbehandelingen met behulp van lichttherapie, welke door de consument per behandeling met de ondernemer zijn afgerekend.   De consument heeft op 15 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de […]

Lees verder

Permanente ontharing door middel van IPL; de gegeven garantie en de verkeerde en te frequente IPL-behandeling volgens consument staan onvoldoende vast; klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op 1 mei 2008 tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van een reeks ontharingsbehandelingen met behulp van lasertechnologie, welke door de consument per behandeling met de ondernemer zijn afgerekend. De consument heeft in totaal 14 behandelingen ondergaan, waarvoor hij […]

Lees verder

Naar het oordeel van de commissie zijn de stellingen van de consument betreffende de gegeven garantie en de verkeerde en te frequente IPL-behandeling onvoldoende komen vast te staan. Immers, de ondernemer heeft die stellingen gemotiveerd betwist en de consument heeft van die stellingen geen bewijs bijgebracht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 mei 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot een permanente behandeling door middel van IPL tot ontharing van de oksels van de consument. Voor elke behandeling dient de consument € 75,– te betalen.   De consument heeft op 14 mei 2010 de klacht […]

Lees verder

Afvalkuur met een voedingsadvies; er is geen sprake van gegarandeerde resultaten, maar van een verplichting om het nodige te doen om het gewenste resultaat dichterbij te brengen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst tussen partijen strekkende tot het door de consument bij de ondernemer volgen van een afvalkuur van 10 sessies, voor een totaalprijs, met [naam van de voucher aanbieder]-voucher, van € […]

Lees verder

Permanente eyeliner; overeenkomst kan niet eenzijdig worden beeindigd; van de consument wordt in dit geval verdere medewerking aan de afronding van de behandeling gevergd.

Onderwerp van het geschil    Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over het resultaat van de door de ondernemer ingevolge de overeenkomst tussen partijen van 2 april 2012 bij de consument aangebrachte ‘permanente eyeliner’ voor een prijs van € 172,50.   De consument heeft in meerdere berichten, onder andere van 25 april […]

Lees verder

Overenkomst kan niet eenzijdig worden beëindigd; consument geen recht op retournering van niet genoten huid-behandeling.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de weigering van de ondernemer om aan de consument de betaling van door laatstgenoemde niet genoten behandelingen te retourneren. Consument heeft op 5 oktober 2011 voor 10 behandelingen € 1.263,50 betaald, en er vervolgens maar 5 genoten.   De consument heeft haar klacht op 29 februari 2012 […]

Lees verder