Huurovereenkomst m.b.t. seizoenstandplaatsen

  • Home >>
  • Huurovereenkomst m.b.t. seizoenstandplaatsen

Seizoenovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden omdat deze automatisch eindigt aan het einde van het seizoen. De ondernemer is dus niet gebonden aan opzeggingsgronden zoals bij een vaste plaats.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de beëindiging van een seizoenovereenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.  De consument huurt sinds 1999 een toerstandplaats bij de ondernemer voor de duur van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 april tot […]

Lees verder

Het feit dat de consument 11 jaar achtereen een seizoenplaats bij de ondernemer huurde, maakt deze plaats nog niet tot een vaste plaats.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de beëindiging van een seizoenovereenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.  Gedurende 11 jaar huurt de consument onafgebroken een seizoenplaats bij de ondernemer, gekoppeld aan winterstalling. Bij schrijven van 27 oktober 2004 heeft de ondernemer meegedeeld dat […]

Lees verder

Consument huurt seizoenplaats en ontbeert daarom de extra bescherming van de recron-voorwaarden voor vaste plaatsen.

Standpunt van de consument   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft al 30 jaar een standplaats op de camping. In 1998 kocht de consument een nieuwe, gebruikte toercaravan. De toenmalige eigenaar adviseerde de caravan uit voorzorg in de winter naar een hoger gelegen […]

Lees verder

Consument is willens en wetens akkoord gegaan met een huurovereenkomst voor een seizoenplaats, met alle daaraan verbonden onzekerheden van dien

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet verlengen van het huurcontract inzake de staanplaats van de caravan.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In september 2009 heeft de consument van de toenmalige eigenaar een caravan op het campingpark gekocht. Deze caravan heeft de […]

Lees verder

Eenzijdige annulering van de reservering van de seizoenplaats voor het komende seizoen, betekent niet dat de consument dit seizoen geen gebruik van zijn plaats kan maken.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de huur van een seizoenplaats voor de caravan van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na onenigheid met een medewerkster van de ondernemer heeft deze op 19 augustus 2010 eenzijdig de reservering van de consument […]

Lees verder

Seizoenovereenkomsten en contractvrijheid

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet aanbieden van een nieuwe seizoenplaats.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument verblijft al sinds 2002 naar zijn volle tevredenheid op de camping. De verstandhouding met de ondernemer is volgens de consument ook altijd […]

Lees verder