Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen

  • Home >>
  • Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen

ondernemer kan overeenkomst niet eenzijdig omzetten naar een overeenkomst die op een bepaalde datum van rechtswege eindigt. Dit kan slechts in samenspraak met de consument

Onderwerp van het geschil Het geschil gaat over de einddatum van de standplaatsovereenkomst. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb in 1996 een vakantiehuisje gekocht op de camping van de ondernemer. In 1997 is het bestaande huisje afgebroken en is er een nieuwe vakantiewoning gebouwd. Rond […]

Lees verder

Sedert 2013 gedoogt de ondernemer dat consument jaarplaats permanent bewoont. Inperking van dit recht door ondernemer naar eigen goeddunken is niet toeegstaan na 13 jaar gedogen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de huur van een standplaats.  Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. We hebben al ruim twee jaar last van de Poolse bewoners op het recreatieterrein. De ondernemer heeft eenzijdig het reglement aangepast. Zonder aankondiging mogen wij plotseling niet […]

Lees verder

Berging consument groter qua afmetingen dan volgens huishoudelijk reglement van de ondernemer is toegestaan. De commissie oordeelt dat de consument de berging conform de regels dient aan te passen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de huur van een vaste standplaats voor het chalet van de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft bij zijn chalet een bergruimte geplaatst met een oppervlakte van 4×3 meter. Toen de berging er ongeveer […]

Lees verder

(Ver)huur standplaats voor plaatsing (sta)caravan voor recreatieve doeleinden kan niet worden beschouwd als (ver)huur van woonruimte. Huurbescherming niet van toepassing.

Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vult de eerder verstrekte gegevens omtrent zijn overeenkomsten met de ondernemer als volgt aan. De consument huurt sinds 1993 een standplaats bij de ondernemer. In 1999 en september 2003 is de consument een tweede en derde huurovereenkomst met […]

Lees verder

Recron-voorwaarden seizoenplaatsen dan wel vaste plaatsen van toepassing?

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de Recron-voorwaarden seizoenplaatsen dan wel vaste plaatsen van toepassing zijn op de beëindiging van de standplaatsovereenkomst.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt sinds 1999 een standplaats bij de ondernemer. De camping bestaat al […]

Lees verder

Permanente bewoning kan nooit leiden tot opzegging met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 26 oktober 2001 werd de consument door de politie aangehouden als verdachte van een zedenmisdrijf. Dit zedenmisdrijf waarvan de consument valselijk […]

Lees verder

Schoon opleveren staanplaats na beëindiging huurovereenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument na beëindiging van de huur de staanplaats schoon heeft opgeleverd.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik ben het oneens met de eigenaar dat ik puin en glas moet opruimen dat door derden is […]

Lees verder

Nietige tussentijdse opzegging door de ondernemer.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het bouwen van een vlonder zonder toestemming van de ondernemer en opzegging door de ondernemer wegens overtreding van de gedragsregels.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt een standplaats bij de ondernemer waarop zij […]

Lees verder