Incassogeschil

Cliënt heeft op geen enkele brief van de commissie gereageerd en heeft de vordering van de advocaat niet weersproken.

Bevoegdheid arbiter en plaats van arbitrage Eiser stelt bij brief van 24 april 2018 aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie) dat hij een declaratiegeschil aan de commissie wenst voor te leggen. Eiser heeft een kopie van de opdrachtbevestiging d.d. 6 december 2016 overgelegd. In de opdrachtbevestiging is verwezen naar de algemene voorwaarden […]

Lees verder

Cliënt stelt dat advocaat meer uren heeft gedeclareerd dan afgesproken.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een akte van compromis, waarbij partijen met elkaar hebben afgesproken om het geschil over de declaratie van de advocaat te onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te noemen: de commissie). Aldus is voldaan aan de eis van artikel 1021 Wetboek […]

Lees verder