infomatieverstrekking

Cliënt geeft geen toestemming om medisch dossier vrij te geven; commissie kan geschil niet beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt vindt dat de declaraties van de zorgaanbieder onoverzichtelijk en oncontroleerbaar zijn. Daarnaast heeft de zorgaanbieder in strijd gehandeld met de door de cliënt ondertekende privacyverklaring door de diagnostische code 2902 (schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen) te delen met zijn zorgverzekeraar. Omdat de declaratie waarover wordt geklaagd niet is […]

Lees verder

Cliënte kan onvoldoende van dossier afleiden welke behandeling door de osteopaat is uitgevoerd; klacht ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de wijze waarop een behandeling in de praktijk van de zorgaanbieder is uitgevoerd. De cliënte verwijt de zorgaanbieder dat hij haar onjuist en ondeskundig heeft behandeld waardoor haar klachten alleen maar zijn toegenomen. Cliënte heeft geen bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat de zorgaanbieder onjuist heeft gehandeld en […]

Lees verder

Zorgaanbieder moet nabestaande inzage in medisch dossier geven

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over klaagster wiens dochter suïcide heeft gepleegd in de kliniek van zorgaanbieder waar zij was opgenomen. Klaagster verwijt zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig te hebben gehandeld. Klaagster wil inzage in het medisch dossier van de dochter, maar zorgaanbieder staat dat niet toe. Zorgaanbieder meent dat cliënte hiervoor geen […]

Lees verder