Informatie schriftelijk

Toegezegde compensatie vanwege zomersluiting opvanggroep dient door ondernemer gestand te worden gedaan.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of ouders gecompenseerd dienen te worden voor de zomersluiting van de peutergroep. De ondernemer heeft de ouders van de kinderen van de peutergroep hierover een aantal berichten gestuurd, waarbij in de laatste email duidelijk wordt aangegeven dat alle dagen 100% worden vergoed, de […]

Lees verder

Toegezegde compensatie vanwege zomersluiting opvanggroep dient door ondernemer gestand te worden gedaan.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of ouders gecompenseerd dienen te worden voor de zomersluiting van de peutergroep. De ondernemer heeft de ouders van de kinderen van de peutergroep hierover een aantal berichten gestuurd, waarbij in de laatste email duidelijk wordt aangegeven dat alle dagen 100% worden vergoed, de […]

Lees verder

De inhoud van een overeenkomst wordt bepaald door hetgeen op het boekingsformulier is vastgelegd en door de verwachtingen die in het gepubliceerde reisaanbod door de reisorganisator zijn gewekt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 januari 2018 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een vliegreis naar Rhodos in Griekenland voor vijf personen, met verblijf in [naam hotel] te [plaats], op basis van all inclusive, […]

Lees verder
  • 30 januari 2019
  • Reizen

Klager is zelf verantwoordelijk voor het missen van de visuminformatie. De reisbescheiden zijn niet van een dergelijke omvang dat ze niet tijdig gelezen hadden kunnen worden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 19 februari 2018 via een boekingskantoor met de reisorga¬nisator totstandgekomen overeen¬komst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor twee volwassenen naar Sint Petersburg en Moskou in Rusland met verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt […]

Lees verder
  • 30 januari 2019
  • Reizen

Reisorganisator had klager in het e-mail verkeer erop moeten wijzen dat het ticket voor de terugreis door de ‘no show’ voor de heenreis was geannuleerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 februari 2018 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor een persoon naar Tokio in Japan en terugreis vanaf Osaka naar Amsterdam van 16 maart 2018 tot 20 april 2018 voor de prijs […]

Lees verder
  • 30 januari 2019
  • Reizen

Het is niet onjuist dat de reisorganisator voor de berekening van de restitutie van de reissom niet is uitgegaan van de voldane reissom, maar aansluiting heeft gezocht bij de verblijfkosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 augustus 2017 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar Funchal in Portugal met verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt, voor de periode van 22 oktober […]

Lees verder
  • 18 december 2018
  • Reizen

Het boekingskantoor heeft er in voldoende mate voor gezorgd dat klager de benodigde informatie omtrent de benodigde reisdocumenten elders had kunnen inwinnen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 november 2017 met het boekingskantoor totstand¬ge¬komen overeenkomst betreffende een vliegreis voor 3 personen naar Kaapstad in Zuid-Afrika met als vertrekdatum 15 november 2018 en terugkomstdatum 28 november 2018, voor de som van € 2.144,– Standpunt van klager Het standpunt van klager luidt in […]

Lees verder
  • 23 november 2018
  • Reizen
1 2 3 6