Informatie

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Ondernemer niet gebonden aan toezeggingen van derden

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een chalet van de vorige eigenaar. Een paar maanden na de koop kreeg de consument een bericht waarin stond dat het recreatiepark verkocht zou worden aan een andere eigenaar, hetgeen gevolgen zou hebben voor de jaarplaatsen. De consument kreeg te horen dat zij van het recreatiepark af […]

Lees verder

Informatie moet in orde zijn en op tijd geleverd worden

Waar gaat de uitspraak over De consument voert aan dat de ondernemer oud en incompleet lesmateriaal heeft geleverd. Bovendien heeft de consument geen gebruik kunnen maken van de praktijkdag, omdat deze pas na het examen stond gepland. Derhalve verlangt de consument restitutie van het lesgeld. De ondernemer betwist het gebruik van incompleet en verouderd lesmateriaal. […]

Lees verder

Herkansing was een volledig nieuwe beoordeling

Waar gaat de uitspraak over De consument volgde een EVC-procedure. Na de eerste beoordeling van de door de consument gemaakte opdrachten werd duidelijk dat een aantal onderdelen onvoldoende waren. De consument kreeg een maand de tijd om de opdracht te herkansen. Bij de tweede beoordeling zijn onveranderde onderdelen van de schriftelijke opdracht volgens de consument […]

Lees verder

Beide partijen hebben een aandeel in slechte communicatie

Waar gaat de uitspraak over De betreffende sportschool is twee keer tijdelijk gesloten wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De consument wil het reeds betaalde abonnementsgeld terug. De ondernemer stelt dat de consument een voucher heeft gekregen om de gemiste maanden in te kunnen halen. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de voucher. De commissie […]

Lees verder

Restitutie en schadevergoeding vanwege slechte communicatie

Waar gaat de uitspraak over De sportschool is tijdelijk gesloten wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De consument heeft een voucher gekregen om de gemiste maanden te compenseren, maar haar is niet verteld op welke manier zij deze kan inwisselen. De consument wenst restitutie van de betaalde contributies en extra schadevergoeding. De ondernemer heeft geen verweer […]

Lees verder

Geen betalingsbewijs door de consument overgelegd

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft zich ingeschreven voor een opleiding in Amsterdam. De lessen werden echter in Utrecht georganiseerd. Partijen zijn het erover eens dat consument recht heeft op het betaalde cursusgeld na aftrek van annuleringskosten. De hoogte van het betaalde cursusgeld wordt door de ondernemer gemotiveerd betwist. De commissie stelt vast […]

Lees verder

Informatieverstrekking en communicatie

Waar gaat de uitspraak over? Consument klaagt over de informatieverstrekking door de ondernemer naar aanleiding van een uitgevallen busrit. De consument en zijn vrouw hebben beide hierover een klacht ingediend en kregen in eerste instantie een verschillend antwoord van de ondernemer: de consument kreeg te horen dat de rit was uitgevallen, zijn vrouw werd meegedeeld […]

Lees verder

Leginstructie ontbreekt bij levering, waardoor schade is ontstaan

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft bij de ondernemer keramische terrastegels aangeschaft. Deze tegels heeft zij door derden laten leggen. Bij de tegels zat geen leginstructie. De consument heeft ook zelf niet om een leginstructie gevraagd. De ondernemer dient beschadigde tegels te vervangen. Ook krijgt de consument een vergoeding, omdat door het ontbreken […]

Lees verder
1 2 3 26