Informatie

Beide partijen hebben een aandeel in slechte communicatie

Waar gaat de uitspraak over De betreffende sportschool is twee keer tijdelijk gesloten wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De consument wil het reeds betaalde abonnementsgeld terug. De ondernemer stelt dat de consument een voucher heeft gekregen om de gemiste maanden in te kunnen halen. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de voucher. De commissie […]

Lees verder

Restitutie en schadevergoeding vanwege slechte communicatie

Waar gaat de uitspraak over De sportschool is tijdelijk gesloten wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De consument heeft een voucher gekregen om de gemiste maanden te compenseren, maar haar is niet verteld op welke manier zij deze kan inwisselen. De consument wenst restitutie van de betaalde contributies en extra schadevergoeding. De ondernemer heeft geen verweer […]

Lees verder

Arts mocht informatie niet zonder expliciete toestemming verstrekken aan andere arts

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de behandelend arts gevoelige en persoonlijke informatie heeft verstrekt aan de kinderarts van het ziekenhuis. Dit berust op een fout, aangezien haar zoon ten tijde van de informatieverstrekking al ontslagen was uit het ziekenhuis. De informatie had dus nooit gedeeld mogen worden, aldus cliënte. Zij verzoekt […]

Lees verder

Toegang tot meerdere vestigingen

Waar gaat de uitspraak over In 2019 heeft de consument een sportabonnement afgesloten bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat hij geen toegang heeft gekregen tot een filiaal in zijn buurt, terwijl hij toegang zou moeten krijgen tot alle filialen. Ter onderbouwing heeft de consument een inschrijfformulier overgelegd, waarop staat dat alle lidmaatschappen toegang […]

Lees verder

Ondernemer heeft oudercommissie voldoende voorgelicht over tariefverhoging om advies te kunnen geven

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de informatieverstrekking aan de oudercommissie in het kader van het adviestraject over de geplande tariefstijging 2021. Volgens de oudercommissie is er onvoldoende achtergrondinformatie gegeven, waardoor het niet mogelijk was om een juist advies uit te brengen. De ondernemer stelt dat de oudercommissie voldoende en op tijd […]

Lees verder

Cliënt klaagt over inzage medisch dossier, toestemmingsformulier delen ROM-gegevens en niet-nakoming informatieplicht AVG

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat hij geen inzage krijgt in zijn medisch dossier, dat hij een toestemmingsformulier voor het delen van ROM-gegevens verplicht moet ondertekenen en dat hij niet juist is geïnformeerd over het gebruik van zijn persoonsgegevens en het privacyreglement. Volgens de zorgaanbieder is er niet geweigerd om inzage te […]

Lees verder
1 2 3 24