Informatie

Herkansing was een volledig nieuwe beoordeling

Waar gaat de uitspraak over De consument volgde een EVC-procedure. Na de eerste beoordeling van de door de consument gemaakte opdrachten werd duidelijk dat een aantal onderdelen onvoldoende waren. De consument kreeg een maand de tijd om de opdracht te herkansen. Bij de tweede beoordeling zijn onveranderde onderdelen van de schriftelijke opdracht volgens de consument […]

Lees verder

Beide partijen hebben een aandeel in slechte communicatie

Waar gaat de uitspraak over De betreffende sportschool is twee keer tijdelijk gesloten wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De consument wil het reeds betaalde abonnementsgeld terug. De ondernemer stelt dat de consument een voucher heeft gekregen om de gemiste maanden in te kunnen halen. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de voucher. De commissie […]

Lees verder

Restitutie en schadevergoeding vanwege slechte communicatie

Waar gaat de uitspraak over De sportschool is tijdelijk gesloten wegens de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19. De consument heeft een voucher gekregen om de gemiste maanden te compenseren, maar haar is niet verteld op welke manier zij deze kan inwisselen. De consument wenst restitutie van de betaalde contributies en extra schadevergoeding. De ondernemer heeft geen verweer […]

Lees verder

Geen betalingsbewijs door de consument overgelegd

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft zich ingeschreven voor een opleiding in Amsterdam. De lessen werden echter in Utrecht georganiseerd. Partijen zijn het erover eens dat consument recht heeft op het betaalde cursusgeld na aftrek van annuleringskosten. De hoogte van het betaalde cursusgeld wordt door de ondernemer gemotiveerd betwist. De commissie stelt vast […]

Lees verder

Informatieverstrekking en communicatie

Waar gaat de uitspraak over? Consument klaagt over de informatieverstrekking door de ondernemer naar aanleiding van een uitgevallen busrit. De consument en zijn vrouw hebben beide hierover een klacht ingediend en kregen in eerste instantie een verschillend antwoord van de ondernemer: de consument kreeg te horen dat de rit was uitgevallen, zijn vrouw werd meegedeeld […]

Lees verder

Leginstructie ontbreekt bij levering, waardoor schade is ontstaan

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft bij de ondernemer keramische terrastegels aangeschaft. Deze tegels heeft zij door derden laten leggen. Bij de tegels zat geen leginstructie. De consument heeft ook zelf niet om een leginstructie gevraagd. De ondernemer dient beschadigde tegels te vervangen. Ook krijgt de consument een vergoeding, omdat door het ontbreken […]

Lees verder

Arts mocht informatie niet zonder expliciete toestemming verstrekken aan andere arts

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de behandelend arts gevoelige en persoonlijke informatie heeft verstrekt aan de kinderarts van het ziekenhuis. Dit berust op een fout, aangezien haar zoon ten tijde van de informatieverstrekking al ontslagen was uit het ziekenhuis. De informatie had dus nooit gedeeld mogen worden, aldus cliënte. Zij verzoekt […]

Lees verder

Toegang tot meerdere vestigingen

Waar gaat de uitspraak over In 2019 heeft de consument een sportabonnement afgesloten bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat hij geen toegang heeft gekregen tot een filiaal in zijn buurt, terwijl hij toegang zou moeten krijgen tot alle filialen. Ter onderbouwing heeft de consument een inschrijfformulier overgelegd, waarop staat dat alle lidmaatschappen toegang […]

Lees verder

Communicatiegebrek via aanbod gratis lessen gecompenseerd

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft zich samen met haar partner ingeschreven voor een privé cursus kajuitjacht zeilen bij de ondernemer, met als doel het CWO2-diploma te halen. Uiteindelijk kreeg de partner van de consument dit diploma wel, maar de consument zelf niet. De consument meent echter net zoveel recht op het diploma […]

Lees verder