Informatie

Ondernemer gaf voldoende informatie over reis

Waar gaat de uitspraak over? De consument boekte een rondreis door Costa Rica bij de ondernemer. Op het moment van boeken waren de inreisrestricties vanwege het coronavirus in dat land opgeheven. 19 dagen voor de reis ontving de consument een bericht waaruit bleek dat er een overstap gemaakt werd in de Verenigde Staten. Voor een […]

Lees verder

Zorgaanbieder beëindigde zorgverlening zonder waarschuwing

Waar gaat de uitspraak over? Cliënten zijn het niet eens met de zorgindicatie die is afgegeven door de zorgaanbieder. Op een gegeven moment is de zorg door de zorgaanbieder beëindigd. Cliënten zijn het niet eens met de handelwijze van de zorgaanbieder. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wordt door de commissie afgewezen. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Consument had abonnement, geen geld terug na treinuitval

Waar gaat de uitspraak over? Door treinuitval kon de consument niet naar zijn werk reizen. De consument verlangt de dagwaarde van zijn reisproduct. Verder verwijst de consument naar een eerdere uitspraak van de commissie. De ondernemer voert uitgebreid verweer en doet een beroep op de vigerende algemene voorwaarden. De commissie wijst erop dat de uitval […]

Lees verder

Doorverwijzing BOB was redelijk en cliënte is voor wat betreft de onderhandeling niet onder druk gezet

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte klaagt erover dat zij niet goed en volledig is geïnformeerd over de overdracht van controles via het Bevolkingsonderzoek in plaats van via ziekenhuis. Verder klaagt cliënte over het volgende. Nadat borstkanker is geconstateerd, zou cliënte onder druk zijn gezet om op korte termijn haar borst te laten amputeren. Cliënte […]

Lees verder

Zorgaanbieder voldoet aan inspanningsverplichtingen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor een litteken dat zij aan de operatie heeft overgehouden. Cliënte stelt ook dat zij tegen haar wens in is geopereerd door een chirurg in opleiding. Voor wat betreft de uiteenlopende meningen over het al dan niet tegen haar wil in onder narcose brengen van […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde medisch zorgvuldig, maar communicatie was gebrekkig

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt dat de operatie drie maanden vertraging heeft opgelopen, waardoor zij kosten heeft moeten maken. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder medisch zorgvuldig en conform protocol heeft gehandeld. De zorgaanbieder heeft echter op gebrekkige wijze gecommuniceerd met cliënte. Doordat de communicatie op essentiële momenten gebrekkig was, is […]

Lees verder

Aangeleverde stukken roepen meer vragen op; deskundig onderzoek nodig

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een Tussen Advies en is het vervolg van een eerder gegeven Bevoegdverklaring en Tussen Advies. Het Bindend Advies zal op een latere datum gegeven worden. De commissie had beide partijen verzocht om aanvullende informatie om dit geschil verder te behandelen. Echter, de aangeleverde informatie heeft meer vragen […]

Lees verder

De aansprakelijkheid bij schommelingen in netspanning.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de aansprakelijkheid bij schommelingen in netspanning. De consument stelt dat het stroomnet een te hoge spanning heeft en hierdoor soms boven de 253 Volt grens uitkomt. Het gevolg is dat de omvormer van de zonnepaneleninstallatie zichzelf uitschakelt. De consument vindt dat de ondernemer het stroomnet moet verlagen […]

Lees verder

Termijn aankondiging tariefswijziging vanaf januari 2022

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de termijn die de ondernemer hanteert bij het aankondigen van tarieven. Volgens de consument geldt er een termijn van 30 dagen, waaraan de ondernemer zich niet heeft gehouden. De ondernemer voert aan dat er geen wettelijke termijn is voor de aankondiging van het wijzigen van tarieven, […]

Lees verder