Informatie

Informatieplicht niet geschonden door ondernemer; geen sprake van voor de ondernemer op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante onjuistheden in de door de consument verstrekte gegevens of door hem opgedragen werkzaamheden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst die tussen partijen is gesloten op of omstreeks 19 augustus 2010. Oplevering heeft plaatsgevonden op 24 november 2010, waarbij een aantal opleveringspunten is vastgelegd. Alle opleveringspunten zijn afgewikkeld op één na, thans onderwerp van het geschil. De ondernemer heeft in een badkamer wateraansluitingen gemaakt ten behoeve van een […]

Lees verder

Ondernemer is niet gehouden een prognose te geven met betrekking tot de aanpak van het probleem van de leidingen. Consument heeft niet vooraf te kennen gegeven dat koop hiervan afhankelijk was.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 8 april 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een HR cv-ketel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.024,–. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats omstreeks medio april […]

Lees verder

Bevriezingsrisico is een onjuistheid waarop de ondernemer de consument had moeten wijzen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in december 2000 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een zonneboiler met toebehoren en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden, te weten het bedrijfsklaar installeren van die boiler tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.559,– […]

Lees verder

Geen sprake van een gebrekkig onderhoudsadvies door de ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 oktober 2007 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van vloertegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.000,– inclusief BTW. De levering vond plaats op of omstreeks 3 november 2008.   Standpunt van de consument   Het […]

Lees verder

Nu een derde de tegels heeft gelegd is niet relevant in hoeverre de ondernemer zijn mededelingsplicht zou hebben geschonden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen op of omstreeks 8 mei 2011, waarbij de ondernemer aan de consument heeft verkocht en geleverd ruim 9m2 [vloertegels]. Consument heeft de tegels door een derde doen leggen en heeft vervolgens niveauverschil geconstateerd.   Standpunt van de consument   […]

Lees verder

Onderzoekplicht consument. De consument heeft niet getracht om informatie over de zelf uitgekozen tegels te verkrijgen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 september 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het renoveren van de tuin van de consument met bijlevering van materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 32.795,–. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op […]

Lees verder
  • 22 april 2013
  • Groen

Ondernemer had problemen moeten voorzien.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 april 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het ophogen van een terras (achtertuin) met bestaande tegels en het leveren van betonnen opsluitbanden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1.173,–, door meerwerk ƒ 1.209,75. De […]

Lees verder
  • 22 april 2013
  • Groen

Gebruiksaanwijzing handpomp ontbreekt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een mondeling in de zomer van 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een handzwengelpomp tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 89,50 (en ongeveer ƒ 45,– voor bevestigingsmateriaal). Bijkomende bevestigings- en aansluitmaterialen (ten […]

Lees verder
  • 22 april 2013
  • Groen

Informatieplicht ondernemer; artikel 17 onder 8 Algemene Voorwaarden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 maart 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (aanleggen van onder meer verharding in de tuin van de consument) met levering van de daartoe benodigde materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen […]

Lees verder
  • 22 april 2013
  • Groen

Hovenier dient opdrachtgever deugdelijk te informeren en – zo nodig – te waarschuwen voor de consequenties van het negeren van het gegeven advies middels clausule in de offerte.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 april 2002 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van metselwerk in het kader van de aanleg van een tuin tegen de daarvoor door de consument in totaal te betalen prijs van € 20.528,50. De overeengekomen werkzaamheden zijn […]

Lees verder
  • 22 april 2013
  • Groen