Informatie

Ondernemer heeft oudercommissie voldoende voorgelicht over tariefverhoging om advies te kunnen geven

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de informatieverstrekking aan de oudercommissie in het kader van het adviestraject over de geplande tariefstijging 2021. Volgens de oudercommissie is er onvoldoende achtergrondinformatie gegeven, waardoor het niet mogelijk was om een juist advies uit te brengen. De ondernemer stelt dat de oudercommissie voldoende en op tijd […]

Lees verder

Cliënt klaagt over inzage medisch dossier, toestemmingsformulier delen ROM-gegevens en niet-nakoming informatieplicht AVG

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat hij geen inzage krijgt in zijn medisch dossier, dat hij een toestemmingsformulier voor het delen van ROM-gegevens verplicht moet ondertekenen en dat hij niet juist is geïnformeerd over het gebruik van zijn persoonsgegevens en het privacyreglement. Volgens de zorgaanbieder is er niet geweigerd om inzage te […]

Lees verder

Klaagster klaagt over informatieverstrekking en nazorg na liesoperatie

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de door de zorgaanbieder verrichte liesoperatie. De informatieverstrekking voorafgaand en na de operatie was onvoldoende. Ook was de overdracht aan de thuiszorg erg gebrekkig. Daarnaast is de wond van de klaagster ontstoken, waarvoor zij meerdere keren naar het ziekenhuis moest gaan. De zorgaanbieder geeft aan dat […]

Lees verder

Consument voert geen geldige gronden voor dwaling aan bij ontevredenheid gekochte recreatiewoning

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over onder andere de prijs van de bij de ondernemer gekochte recreatiewoning. De consument wil de koopovereenkomst vernietigen wegens dwaling. De consument stelt dat de recreatiewoning volgens de ondernemer uit het bouwjaar 2013 zou komen, maar het blijkt dat deze uit bouwjaar 2007 komt. Daarnaast is de […]

Lees verder

Ondernemer schendt informatieplicht consument en moet schade vergoeden

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van een jaarplaats. De consument heeft in juni 2018 de huurovereenkomst van de vorige huurder overgenomen. Vier maanden later heeft de ondernemer de huurovereenkomst ineens opgezegd. De consument vindt dat er sprake is van dwaling, aangezien de ondernemer […]

Lees verder