Informatieplicht

Informeren eigen risico behoort niet tot informatieplicht zorgaanbieder, maar is iets tussen consument en zorgverzekeraar.

Waar gaat de uitspraak over? De commissie wijst een klacht af over het niet informeren door de zorgaanbieder dat het eigen risico door DBC-systematiek twee keer in rekening wordt gebracht, nu (de omvang van) het eigen risico wordt bepaald in de verhouding consument-zorgverzekeraar en op de zorgaanbieder dienaangaande geen informatieplicht rust. Volledige uitspraak Behandeling van […]

Lees verder

Geen verplichting van zorgaanbieder om informatie te verstrekken over tarieven voor verzekerde (basis)zorg. Verplichting van cliënt om zich daarover te informeren.

Waar gaat de uitspraak over? “Volgens cliënt is hij ten onrechte niet door de zorgaanbieder geïnformeerd dat er een nieuwe DBC zou worden geopend bij het plaatsvinden van de laatste ‘eindcontrole’ en dat daardoor het eigen risico van de zorgverzekering twee keer zou worden belast. Bij het consult in januari 2022 waren er nog dusdanige […]

Lees verder

Geen gewenst resultaat na oogoperatie; Refractive surprise.

Waar gaat de uitspraak over? “Cliënte heeft een oogoperatie ondergaan. Zij heeft geld betaald voor een speciale lens zodat zij geen bril meer nodig had. Na de operatie moet de cliënte nog steeds een bril dragen. Zij vindt dat er een fout is gemaakt en dat zij onvoldoende is geïnformeerd over de risico’s van de […]

Lees verder

informatieverplichting en correct medische oogbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? Er had nadat een hoge oogdruk was geconstateerd adequater gehandeld moeten worden. Nu is dat pas gedaan nadat een nog hogere oogdruk was gemeten. Netvlies was opnieuw losgelaten. Volgens hem zou de kans op schade aan oogzenuw veel kleiner of nihil zijn geweest en was de oogdruk niet zo opgelopen […]

Lees verder

Verstrekken informatie eigen risico bij medische ingreep

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënt is hij niet voldoende voorgelicht over de kosten van de medische ingreep. Volgens het ziekenhuis viel de verleende zorg in het basispakket en kwam in zijn geheel en zonder bijkomende kosten voor vergoeding in aanmerking. Volgens de commissie hoeft de zorgaanbieder de cliënt niet te informeren over het […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij cosmetische ingreep aan derrière cliënte

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is niet tevreden over het resultaat van haar cosmetische ingreep (billift), de littekens zijn namelijk niet mooi genezen. De cliënte vindt dat zij onvoldoende is voorgelicht over de behandeling, de mogelijke gevolgen en de nazorg. De zorgaanbieder heeft haar een hersteloperatie aangeboden, maar dit wil zij vanwege de […]

Lees verder

Consument boekt ‘adults only’ hotel, maar vindt geen rust

Waar gaat de uitspraak over Bij het zoeken van een accommodatie op de website van de ondernemer heeft de consument gefilterd op de functie ‘adults only’. Aan de hand van de zoekresultaten heeft de consument het desbetreffende hotel geboekt. Bij aankomst bleek het geen ‘adults only’ hotel te zijn. Gedurende de hele week waren er […]

Lees verder