Informatieplicht

Zorgaanbieder heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij cosmetische ingreep aan derrière cliënte

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is niet tevreden over het resultaat van haar cosmetische ingreep (billift), de littekens zijn namelijk niet mooi genezen. De cliënte vindt dat zij onvoldoende is voorgelicht over de behandeling, de mogelijke gevolgen en de nazorg. De zorgaanbieder heeft haar een hersteloperatie aangeboden, maar dit wil zij vanwege de […]

Lees verder

Consument boekt ‘adults only’ hotel, maar vindt geen rust

Waar gaat de uitspraak over Bij het zoeken van een accommodatie op de website van de ondernemer heeft de consument gefilterd op de functie ‘adults only’. Aan de hand van de zoekresultaten heeft de consument het desbetreffende hotel geboekt. Bij aankomst bleek het geen ‘adults only’ hotel te zijn. Gedurende de hele week waren er […]

Lees verder

Informatieplicht zorgaanbieder over wassen van kleding

Waar gaat de uitspraak over Wassen van kleding behoort tot de behandelingsovereenkomst nu de zorgaanbieder dat aanbiedt. Zorgaanbieder heeft een informatieplicht over de wijze waarop de kleding wordt gewassen. De toestand (gekreukt en verfomfaaid) waarin de kleding zich bij terug levering bevindt is van onvoldoende kwaliteit. Het is niet aannemelijk geworden dat de kleding is […]

Lees verder

Commissie bevoegd. Ook niet-opdrachtgevers kunnen onder omstandigheden klagen bij de commissie. Notaris heeft consument ten onrechte niet geinformeerd over het stiefouderwilsrecht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening. Klaagster heeft op 13 april 2016 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van klaagster Klaagster heeft haar klachten vermeld in het door haar op 10 maart 2017 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern puntsgewijs – kort en zakelijk – […]

Lees verder

Afhandeling nalatenschap. Notaris kon gevraagde informatie niet achterhalen en had de consument daarover moeten informeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet verschaffen van informatie in het kader van de nalatenschap van de vader van klaagster. Klaagster heeft op 11 april 2016 de klacht voorgelegd aan de notaris. Standpunt van klaagster Klaagster heeft haar klachten vermeld in het door haar op 7 februari 2017 ingevulde klachtenformulier en de […]

Lees verder

“Kosten koper” betekent niet dat alle werkzaamheden die door de notaris moeten worden verricht per definitie voor rekening komen van de koper komen. Informatie- en zorgplicht notaris. Informatie- en onderzoeksplicht van partijen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratie van de notaris en de dienstverlening van de notaris, alsmede een vergoeding van schade. De cliënt heeft een bedrag van € 2.335,91 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie […]

Lees verder

Rol notaris depotakte. Hij heeft daarin niet een actievere rol, anders dan de plicht het depot af te wikkelen en uit te betalen conform de door partijen overeengekomen voorwaarden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening door de notaris. De cliënt meent dat de notaris hem niet goed geadviseerd heeft. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht, zoals ter zitting nader toegelicht, op het […]

Lees verder

Afwikkeling nalatenschap. Het verstrekken van informatie en het verlenen van inzage in de rekeningen is een verplichting van de executeur en niet een verplichting van de notaris.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening door de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht, zoals ter zitting nader toegelicht, op het volgende neer. De cliënte treedt […]

Lees verder