Informatieplicht

Notaris heeft verplichting om bij tekenen schuldbekentenis, zeker indachtig de gevolgen, bedenktijd in te lassen. Dat cliënt daarvan afziet en toch tekent, komt voor eigen rekening en risico.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft onjuist handelen van en onjuist informeren door de notaris. De cliënt heeft op 8 februari 2013 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van de cliënt De cliënt heeft zijn klachten vermeld in het door zijn gemachtigde d.d. 22 november 2013 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, […]

Lees verder

Notaris mocht cliënt onderzoekskosten in rekening brengen (bij verkoop woning) en heeft cliënt hierover geïnformeerd. Overschrijding van de kosten niet, hetgeen tot matiging moet leiden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het opvoeren en incasseren van notariële kosten bij de verkoop van een woning die uit een nalatenschap is verkregen. De cliënt heeft de nota van de notaris, waaronder de in het geschil zijnde kosten, aan de notaris voldaan. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt […]

Lees verder