Informatieverstrekking

Informatievoorziening en communicatie door ondernemer laat te wensen over.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de wijze waarop een bepaling in de overeenkomst tussen partijen moet worden uitgelegd en de communicatie die daarover heeft plaatsgevonden. De consument heeft voor zijn kinderen zes jaar gastouderopvang afgenomen via de ondernemer. De samenwerking met de gastouder is opgezegd door de ondernemer, waarna de consument […]

Lees verder

Zorgaanbieder spant zich genoeg in voor vinden woonruimte; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is ontevreden over de begeleiding die zij krijgt van de zorgaanbieder. Haar hulpvragen worden niet behandeld/ beantwoord, zij wordt niet in haar waarde gelaten en afspraken worden niet in haar dossier vermeld. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder zich voldoende heeft ingespannen met betrekking tot de zorgvraag […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon cliënt niet van tevoren informeren over gevolgen; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt is geopereerd aan haar baarmoeder en nu heeft zij veel pijn. Cliënt vindt dat zij niet voldoende is ingelicht door de gynaecoloog over de gevolgen van deze operatie. De commissie is van oordeel dat zorgaanbieder heeft gehandeld hoe […]

Lees verder

Persoonlijke situatie consument niet te wijten aan ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is het Bindende Advies van het eerder gegeven Tussenadvies. Partijen zijn er toch niet samen uitgekomen om een passende oplossing voor dit geschil te bedenken. Ondernemer heeft voorstellen gedaan aan consument, maar deze kan consument om persoonlijke redenen niet aannemen. De commissie oordeelt dat de ondernemer voldoende heeft […]

Lees verder

Pakket als standaard verzenden, is voor het risico van verzender bij vermissing

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. De behandeling heeft plaatsgevonden op 18 […]

Lees verder
  • 18 september 2023
  • Post

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten in behandeling cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is naar aanleiding van klachten op zijn borst verwezen naar de zorgaanbieder. De cardioloog heeft hem medicatie voorgeschreven en vervolgens is op een andere locatie een stressechocardiografie van zijn hartfunctie gemaakt. Cliënt is naar Suriname gegaan voor een vakantie alwaar hij een hartinfarct heeft gekregen. Cliënt verwijt de zorgaanbieder […]

Lees verder

Ondernemer mag geldigheidsduur aan zijn product verbinden.

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft bij ondernemer jaren terug pakketzegels gekocht. Ondernemer is nu gestopt met het gebruiken van deze pakketzegels. Consument vindt dat hij heeft betaald voor een dienst die hij niet meer krijgt en wilt zijn geld terug. Ondernemer geeft aan dat zij ruim van tevoren hebben aangegeven via verschillende kanalen […]

Lees verder

Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Onduidelijkheid werkzaamheden komt voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de hoogte van de declaraties en de kwaliteit van de werkzaamheden. De cliënt is teleurgesteld in de uitgevoerde werkzaamheden; de brief richting de wederpartij zou te laat zijn opgesteld en deze zou onzorgvuldig zijn vanwege een spelfout, alsmede zou de declaratie veel te hoog zijn. De advocaat […]

Lees verder

Communicatie over tijdstip behandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft geen dotterbehandeling gekregen op de daarvoor afgesproken dag. Volgens de cliënt hebben autochtone patiënten voorrang gekregen. Ook zou de zorgaanbieder een dotterbehandeling bij een ander ziekenhuis hebben geblokkeerd, zijn klacht niet in behandeling hebben genomen en heeft de zorgaanbieder geweigerd informatie te verstrekken. Volgens de zorgaanbieder was […]

Lees verder
1 2 3 9