Informatieverstrekking

Ondernemer mag geldigheidsduur aan zijn product verbinden.

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft bij ondernemer jaren terug pakketzegels gekocht. Ondernemer is nu gestopt met het gebruiken van deze pakketzegels. Consument vindt dat hij heeft betaald voor een dienst die hij niet meer krijgt en wilt zijn geld terug. Ondernemer geeft aan dat zij ruim van tevoren hebben aangegeven via verschillende kanalen […]

Lees verder

Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Onduidelijkheid werkzaamheden komt voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de hoogte van de declaraties en de kwaliteit van de werkzaamheden. De cliënt is teleurgesteld in de uitgevoerde werkzaamheden; de brief richting de wederpartij zou te laat zijn opgesteld en deze zou onzorgvuldig zijn vanwege een spelfout, alsmede zou de declaratie veel te hoog zijn. De advocaat […]

Lees verder

Communicatie over tijdstip behandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft geen dotterbehandeling gekregen op de daarvoor afgesproken dag. Volgens de cliënt hebben autochtone patiënten voorrang gekregen. Ook zou de zorgaanbieder een dotterbehandeling bij een ander ziekenhuis hebben geblokkeerd, zijn klacht niet in behandeling hebben genomen en heeft de zorgaanbieder geweigerd informatie te verstrekken. Volgens de zorgaanbieder was […]

Lees verder

Commissie kan niet vaststellen wat precies tijdens gesprek is gezegd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat de cardioloog hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de uitslagen van bepaalde onderzoeken. De cliënt voelt zich niet serieus genomen. De zorgaanbieder heeft de cliënt geïnformeerd dat er geen belangrijke afwijkingen zijn geconstateerd, maar de cliënt neemt hier geen genoegen mee. De cliënt heeft een uitnodiging tot een gesprek […]

Lees verder

Commissie kan niet oordelen over hoogte tarieven in zijn algemeenheid

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de forse stijging van de nieuwe tarieven voor groenen energie. De ondernemer legt uit wat voort soort stroom de consument krijgt en wat het verschil is tussen groene en grijze stroom. Ook de prijsstijging wordt uitgelegd door de ondernemer. De commissie geeft aan dat zij niet […]

Lees verder

Klachten over behandeling en bejegening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Door een verkeerde diagnose heeft de cliënt onnodig geleden. De cliënt verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig handelen op 14 en 16 november 2021, onheuse bejegening en onvoldoende informatieverstrekking. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt zorgvuldig en volgens protocol behandeld en bejegend. Verder is de cliënt niet-ontvankelijk in de klachten over de […]

Lees verder

Consument geeft ondernemer geen kans om een oplossing te vinden

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over de informatieverstrekking tussen consument en ondernemer. De ondernemer heeft een camping waar consument een reservering voor heeft gedaan. Consument heeft een reservering gedaan voor een bepaalde plaats, maar bij aankomst bleek het een andere plaats te zijn en is naar huis gegaan. Consument vindt hierom dat […]

Lees verder

Ondernemer moet opvanguren hittesluiting terugbetalen

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over de vraag of de ondernemer de niet gebruikte opvanguren aan consument moet terugbetalen vanwege de hittesluiting. Vanwege de hitte heeft de ondernemer besloten om op twee opvangdagen de kinderopvang eerder en wel om 13.00 uur te sluiten. De ondernemer geeft consument geen compensatie voor de gemiste […]

Lees verder

Terugbetalen opvanguren door ondernemer vanwege hittesluiting

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over de vraag of de ondernemer de niet gebruikte opvanguren aan consument moet terugbetalen vanwege de hittesluiting. Vanwege de hitte heeft de ondernemer besloten om op twee opvangdagen de kinderopvang eerder en wel om 13.00 uur te sluiten. De ondernemer geeft consument geen compensatie voor de gemiste […]

Lees verder
1 2 3 9