Informatieverstrekking

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld bij informatieverstrekking aan huisarts en reclassering

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de behandelaar een brief naar huisarts heeft gestuurd. Hij was het hier niet mee eens. Daarnaast bevat de brief een onjuiste diagnose en onwaarheden. Ook klaagt de cliënt dat de behandelaar informatie heeft verstrekt aan de reclassering, terwijl hij hier geen toestemming voor heeft gegeven. De […]

Lees verder

Klacht over onzorgvuldig handelen door arts bij informeren naar medicatie HIV-infectie is ongegrond

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over het volgens de klager jarenlang niet informeren van de behandelend arts bij een viroloog naar vervangende medicatie voor de behandeling van de HIV-infectie van de klager, terwijl de behandelend arts het tegendeel heeft beweerd en in strijd met de waarheid ook heeft beweerd dat die vervangende […]

Lees verder

Cliënt niet eens met advies van notaris over akte van splitsing

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de notaris een onjuist advies heeft gegeven. De cliënt heeft de notaris verzocht de akte van splitsing aan te passen door het opmaken van een proces-verbaal van verbetering. De notaris is niet inhoudelijk ingegaan op het verzoek en heeft aangegeven dat een eenzijdige wijziging niet mogelijk […]

Lees verder

Hypotheekakte is te laat gepasseerd, notaris moet schadevergoeding betalen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de notaris de hypotheekakte te laat heeft gepasseerd, waardoor de cliënt een bereidstellingprovisie moest betalen. De notaris heeft de eerste afspraak ingepland ná de uiterste datum voor boetevrije afsluiting. Ook kon volgens de notaris de afspraak zonder problemen verzet worden stelt de cliënt. De notaris geeft […]

Lees verder

Cliënt nalatig in verstrekken juiste inkomensgegevens voor toevoeging, moet openstaande declaraties betalen

Waar gaat de uitspraak over De advocaat klaagt over de onbetaalde declaraties voor werkzaamheden bij het bijstaan van de cliënt. Volgens de cliënt lag het gezinsinkomen onder de besproken inkomensnorm en daarom heeft de advocaat een toevoeging aangevraagd. Deze is uiteindelijk afgewezen omdat cliënt en zijn partner ruim boven de inkomensnorm verdienen. De cliënt stelt […]

Lees verder

Ondernemer moest consument direct informeren bij incident opvang, overige klachten informatieverstrekking ouder ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de weigering van de ondernemer tot het verstrekken van informatie over zijn dochter, die gebruik maakte van opvang bij de ondernemer. De klacht van de consument heeft 20 klachtonderdelen en gaan over de onjuiste handelingen en nalatigheden door de ondernemer. Daarnaast heeft er zich een incident […]

Lees verder