informed consent/informatieplicht

  • Home >>
  • informed consent/informatieplicht

Cliënt vooraf niet geïnformeerd over mogelijk gevolg van de behandeling. Klachten cliënt onvoldoende serieus genomen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft aanhoudende pijnklachten na een VNUS-behandeling. Volgens de zorgaanbieder gaven de pijnklachten geen reden voor nader onderzoek en zou de pijn vanzelf verdwijnen. Maar na een second opinion bleek dat de cliënt zenuwpijn heeft opgelopen. De cliënt was vooraf niet geïnformeerd dat zenuwpijn een gevolg zou kunnen zijn […]

Lees verder