Informed consent

Cosmetische neuscorrectie volgens regels uitgevoerd en cliënte juist geïnformeerd. Kosten hersteloperatie Turkije niet voor rekening zorgaanbieder.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte verwijt de zorgaanbieder dat hij een neuscorrectie ondeskundig heeft uitgevoerd met als gevolg dat ze een kostbare hersteloperatie in Turkije heeft moeten ondergaan ( van € 11.545 ,- ). De zorgaanbieder stelt dat cliënte voor de ingreep herhaaldelijk en uitgebreid ingelicht is over de verwachtingen in verband met het […]

Lees verder

Prostaatoperatie is zorgvuldig uitgevoerd, maar geen adequaat vooronderzoek uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft incontinentie als complicatie die is ontstaan na een prostaatoperatie. Volgens de cliënt is onvoldoende onderzoek verricht voorafgaand aan de operatie en is de cliënt onvoldoende geïnformeerd over eventuele complicaties. Volgens de zorgaanbieder is het onderzoek en de daaropvolgende ingreep zorgvuldig uitgevoerd en is de cliënt middels een folder […]

Lees verder

Informatieverstrekking en procedure medische ingreep is juist geweest

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een medisch probleem aan zijn geslachtsdeel. Het ziekenhuis heeft hiervoor een medische ingreep uitgevoerd. De cliënt is niet blij met het resultaat. Hij verwijt de specialist van het ziekenhuis dat hij niet is gewezen op de alternatieve behandelopties en dat hij complicaties (geen gevoel, geen seksueel genot […]

Lees verder

Behandeling door arts is zorgvuldig geweest. Dringende situatie waardoor vooraf informed consent niet mogelijk was

Waar gaat de uitspraak over Keuze van arts om vermeende blindedarmontsteking te verhelpen met therapie was conform richtlijn. Cliënt geïnformeerd over spoedoperatie waarvoor cliënt toestemming heeft gegeven. Noodgedwongen is operatie anders verlopen en stuitte arts op onvoorzien probleem waarvoor geen toestemming was gegeven. Gezien noodzaak voor directe behandeling en om latere extra operatie te voorkomen […]

Lees verder

Vanwege de onduidelijkheid in de statusvoering, oordeelt de commissie dat noch voorafgaand, noch tijden de operatie, er overleg met cliënt heeft plaatsgevonden over een operatie die zich zou uitstrekken tot in de pink. De inkomensschade als musicus is niet aangetoond. Wel ontvangt de cliënt een vergoeding voor immateriële schade

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te Rotterdam, en IJsselland Ziekenhuis, gevestigd te Capelle aan den IJssel, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder