Installatie

De capaciteit van de aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerder; het is aan verbruiker om ervoor te zorgen dat zijn aansluitcapaciteit voldoet aan eigen wensen of behoeften.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door het bedrijf bij verbruiker/aangeslotene in rekening gebrachte capaciteitstarief vanaf oktober 2012. Verbruiker/aangeslotene heeft de klacht op 22 juni 2018 voorgelegd aan het bedrijf. Verbruiker heeft een bedrag van € 200,74 niet betaald aan het bedrijf en bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene […]

Lees verder

Aan consument werd in eerste instantie geen gespecificeerde offerte voor verwijderen van de gasmeter verstrekt; handelswijze van netbeheerder is onzorgvuldig; klacht over klachtafwikkeling is gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de (aanvankelijke) weigering van de ondernemer om desgevraagd een gespecificeerde offerte voor het verwijderen van de gasmeter aan de consument te verstrekken. De consument heeft op 20 augustus 2018 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder

Als alle informatie over de alternatieven voor afsluiting in plaats van verwijdering van een gasaansluiting kenbaar zijn, kan de ondernemer de met opzegging verbonden redelijke kosten bij de consument in rekening brengen.

Nader standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie allereerst naar de door de consument ingediende stukken die hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd. In de kern komt het standpunt van de consument op het volgende neer. De ondernemer komt het door de commissie gegeven bindend advies […]

Lees verder

Hogere leveringskosten als gevolg van een zware aansluiting; De verantwoordelijkheid voor de grootte van de aansluiting ligt bij de consument; ondernemer heeft voldaan aan zijn informatieplicht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft hogere leveringskosten als gevolg van een zware aansluiting. De consument heeft op 24 november 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft in 2005 ongevraagd een te zware drie fasen aansluiting van […]

Lees verder

Extra kosten na verzwaring van de aansluiting noodzakelijk door de aanschaf van een elektrische auto; dwaling door consument; financiële gevolgen moeten duidelijk zijn; klacht gedeeltelijk gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op transport- en aansluitingskosten voor elektriciteit te weten extra kosten na verzwaring van de aansluiting, noodzakelijk door de aanschaf van een elektrische auto. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft een aanvraag gedaan bij de ondernemer voor […]

Lees verder

Consument geeft opdracht voor verplaatsen gasmeter. De ondermemer heeft vooraf niet duidelijk gecommuniceerd over de kosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten voor het verplaatsen van een gasmeter.   De consument heeft een bedrag van € 717,65 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 10 september 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt […]

Lees verder

terugbetaling uitbetaalde boete Woonenergie

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de terugvordering door de ondernemer van de aan de consument betaalde vergoeding van de opzegkosten aan de vorige leverancier. De consument heeft een bedrag van € 250,– in depot gestort. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Per 29 oktober 2016 […]

Lees verder

Beschadigde/gemanipuleerde gasmeter; op grond van algemene voorwaarden is de consument gehouden schade aan de meter te voorkomen en is consument aansprakelijk voor schade aan de meter.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vordering van de ondernemer op de consument ad € 2.567,71 wegens een beschadigde/gemanipuleerde gasmeter. De consument stelt dat de klacht op 29 augustus 2016 is ontstaan en dat zij de klacht op 5 september 2016 schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument heeft een […]

Lees verder

Verkeerde aansluitwaarde; consument niet alert genoeg opgesteld waardoor zij de aanwezige doorlaatwaarde eerder had kunnen vaststellen; voor eigen rekening en risico van consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekeningen van de door de ondernemer aan de consument sinds 12 augustus 2013 geleverde elektriciteit, waarbij volgens de consument door de ondernemer een te hoge aansluitwaarde in rekening werd gebracht.  De consument stelt dat de klacht sinds haar verhuizing op 12 augustus 2013 naar het aansluitadres [straatnaam] […]

Lees verder