Interne klachtprocedure

Advocaat moet een serieuze poging ondernemen om de bezwaren van de cliënt tegen de declaratie(s) bespreekbaar te maken alvorens de cliënt te confronteren met het opzeggen van het vertrouwen.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage   De bevoegdheid van arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in het door beide partijen ondertekende intakeformulier waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en / of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door […]

Lees verder

Behandelen klacht kan niet bij de cliënt in rekening worden gebracht

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat ter zake van de echtscheiding van de cliënte, de hoogte van de(onbetaalde) declaraties die de advocaat in rekening heeft gebracht en de schade die de cliënte tengevolge van het handelen c.q. nalaten van de advocaat stelt te hebben geleden. […]

Lees verder

Nu de bespreking onmiskenbaar een klachtelement in zich had, kunnen de kosten hiervan niet worden doorberekend ook al zijn wellicht tevens (nieuwe) inhoudelijke zaken aan de orde geweest.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van de (onbetaalde) declaraties van de advocaat voor en de kwaliteit van zijn bijstand in de procedures van de cliënt tegen de gemeente Nunspeet in verband met overlast van het schietcentrum ter plaatse.   De cliënt heeft de declaratie ter grootte van € 8.214,46 niet voldaan […]

Lees verder

De advocaat kan overeenkomstig de interne klachtregeling als klachtenbehandelaar optreden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage  De bevoegdheid van arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging van 28 april 2004, waarbij partijen zich voor de beslechting van een geschil als het onderhavige, ontstaan naar aanleiding van de openstaande declaraties, onderwerpen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur (hierna te […]

Lees verder