Internetverbinding

Niet aanemelijk is geworden dat tussen partijen een overeenkomst tot levering van diensten tot stand is gekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement met tv-aansluiting. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb mij aangesloten bij een campagne voor een overstap naar glasvezel binnen onze woonplaats. Aan de stichting [naam stichting] heb ik gevraagd of ik vijf televisietoestellen aan kon sluiten […]

Lees verder

Storingsklachten internet veroorzaakt door onoplosbaar infrastructureel probleem, hetgeen aan de ondernemer kan worden toegerekend.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een internetverbinding. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Al sinds 2011 heb ik geen deugdelijke internetverbinding. Diverse keren is het modem vervangen. Verschillende monteurs hebben aangegeven dat er verschillende problemen waren, maar niemand heeft de problemen opgelost. Verschillende keren zijn […]

Lees verder

Snelheid verbinding te laag en diverse andere klachten; helft van de abonnementskosten verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft: – het modem valt regelmatig uit; – het televisiebeeld valt regelmatig weg; – storingen inzake de vaste telefoonaansluiting; – storingen inzake de radioverbinding; – de nota’s zijn onjuist; – nog steeds ontvang ik brieven over twee smartcards.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. […]

Lees verder

Gevolgen overname; vertraging bij wisseling van provider, 18 dagen niet onredelijk lang

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een internetaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij op 5 mei 2008 een abonnement voor internet bij de ondernemer heeft afgesloten. Op deze datum zou ook de aansluiting bij zijn vorige provider worden omgezet. […]

Lees verder

Internetsnelheid kan negatief beïnvloed worden door externe omstandigheden. Risicosfeer consument

Verdere beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. De commissie heeft in voormeld tussenadvies de ondernemer verzocht de technische specificaties van het aan de consument geleverde modem te overleggen, alsmede zich uit te laten over de stelling van de consument dat de maximale theoretische internetsnelheid die het geleverde internetmodem kan generen (23 […]

Lees verder