Jaarafrekening

Consument geeft beginstanden niet door en krijgt hoge eindafrekening

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de energielevering. Ze geeft aan een te hoge eindafrekening te hebben ontvangen. De ondernemer gaf de consument bij navraag ook geen duidelijkheid. De ondernemer geeft aan dat de consument volgens de algemene voorwaarden de gevraagde meterstanden dient te verstrekken, wat de consument niet heeft gedaan. De […]

Lees verder

Incorrecte eindafrekeningen; door consument doorgegeven meterstanden waren correct; ondernemer heeft ten onrechte de standen onjuist verwerkt; klacht gegrond

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt bij de overname van zijn woning, de juiste meterstanden te hebben doorgegeven. De vorige bewoner zou onjuiste meterstanden hebben doorgegeven. Omdat er geen controles zijn uitgevoerd door de netbeheerder, is dit niet eerder ontdekt. De ondernemer heeft onterecht een 0 toegevoegd aan de meterstand, waardoor een onjuiste […]

Lees verder

Hogere verbruik is voor rekening van de consument. Niet is komen vast te staan dat meter onjuist heeft gefunctioneerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening van de ondernemer van 8 juli 2016 voor de levering van energie (meer in het bijzonder elektriciteit) waarvan nog een bedrag van € 808,59 openstaat. De consument heeft het bedrag van € 808,59 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft de klacht op […]

Lees verder

Jaarafrekening gas; onverklaarbaar hoog verbruik, gebleken is dat consument geruime tijd te weinig heeft betaald door jaren te laag geschatte standen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening gas van de ondernemer van 20 januari 2015 (over de periode 28 december 2013 tot 25 december 2014) en meer in het bijzonder ter zake het daarin in rekening gebrachte verbruik voor gas waarbij de consument een bedrag van € 1.923,25 diende bij te betalen. De […]

Lees verder

Jaarafrekening gebaseerd op verkeerde eindstand; ondernemer erkent fouten te hebben gemaakt; jaarafrekening niet inzichtelijk; ondernemer verstrekt alsnog gecorrigeerde jaarafrekening; klacht gegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verrekening van het saldo van de jaarafrekening 2013/2014. De consument heeft op 24 december 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De jaarafrekening 2012/2013 is gebaseerd op een verkeerde gaseindstand. Hierover heeft de […]

Lees verder

Na ijking van de meter is gebleken dat de remmagneet is gedemagnetiseerd; consument stelt dat dit komt door paar autoboxen die in de meterkast lagen opgeslagen; sprake van externe demagnetisering.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer op de jaarafrekening van 31 mei 2014 in rekening gebrachte bedragen voor het verbruik van elektriciteit De consument heeft reeds in januari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het […]

Lees verder

Ondernemer niet gehouden om de beginmeterstanden aan te passen aan inspectierapport van de verhuurder; ondernemer meerdere malen standen opgevraagd waarop de consument niet heeft gereageerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2014-2015 en meer in het bijzonder de volgens de consument door de ondernemer veel te laag ingeschatte beginstanden. De consument heeft op 16 maart 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De […]

Lees verder

Onduidelijkheid eindafrekening; ondernemer terecht kosten in rekening gebracht wegens het niet tijdig betalen van voorschotten; eindafrekening is op de juiste wijze is gecorrigeerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de eindafrekening d.d. 8 mei 2014. De consument heeft op 14 mei 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De rekeningen zijn zonder voorafgaande kennisgeving per e-mail verstuurd. Daardoor heeft de consument een achterstand […]

Lees verder

Consument heeft veel moeite moeten doen om correcte naheffing te bewerkstelligen; door ondernemer zijn vergissing gemaakt; consument recht op vergoeding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van de ondernemer op de consument betreffende de jaarafrekening d.d. 23 april 2010, met een naheffing van (aanvankelijk) € 1.660,21, welke werd vastgesteld nadat de defecte warmtemeter werd vervangen. De consument stelt dat de klacht is ontstaan op 23 april 2010 en hij heeft de klacht […]

Lees verder

Afrekeningen voor de levering van gas en elektriciteit; ondernemer geen informatie verstrekt zodat consument onvoldoende inzicht kon krijgen in haar financiële verhouding met de ondernemer.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument ontvangen afrekeningen voor de levering van gas en elektriciteit.   De consument heeft in augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanaf het moment waarop […]

Lees verder