Jaarafrekening

Klager is door nadere facturering benadeeld, gevolg schadevergoeding voor gelden nadeel + geleden ongemak en ergernis; klager recht op schadevergoeding om misslag ondernemer te laten herstellen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft betaling van energieverbruik.   De klager heeft de klacht op 19 juli 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Een bedrag van € 3.082,21 is door de klager in depot gestort.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf hem onverwacht […]

Lees verder

Verstrekte overzichten zijn voldoende en klager heeft geen argumenten naar voren gebracht die nopen tot twijfel hieraan, schadevergoeding wegens wijze van facturering en gebrek aan toelichting

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van het bedrijf op klager met betrekking tot het door het bedrijf aan klager in rekening gebrachte bedrag ad € 2.752,11 voor het verbruik van gas en elektriciteit (eindnota).   Klager stelt dat de klacht in juli 2007 is ontstaan en dat hij de klacht […]

Lees verder

Gerechtvaardigd vertrouwen; de consument mocht erop vertrouwen dat zij kon volstaan met het maandelijkse voorschotbedrag zoals dat schriftelijk aan haar is bevestigd

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening gas 2008/2011.   De consument heeft een bedrag van € 3.740,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het vastgestelde jaartarief gebaseerd op historisch verbruik bij aanvang […]

Lees verder

Hoge eindafrekening; klager stelt dat verbruik niet zo hoog is; juistheid van feiten en omstandigheden is niet in twijfel getrokken door de energiemaatschappij en handelt conform aanbod

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van het bedrijf op klager met betrekking tot het door het bedrijf op 1 juni 2010 aan klager in rekening gebrachte bedrag ad € 4.778,99 voor het verbruik van gas (eindafrekening).   Klager heeft de klacht op 4 juni 2010 aan het bedrijf kenbaar gemaakt. […]

Lees verder

Klager betalen voor genoten verbruik, verjaring is vijf jaar. Energiemaatschappij heeft fouten gemaakt en communicatie laat te wensen, toekenning schadevergoeding wegens redelijkheid en billijkheid

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekeningen gas 2006 tot en met 2009.   De consument heeft een bedrag van € 12.270,24 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2009 vindt ineens een […]

Lees verder

Klager heeft niet bij aanvang contract meterstanden doorgegeven; Klager had energiemaatschappij moeten attenderen dat hij geen meterstandenkaart had ontvangen

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening gas en elektriciteit 2009.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben het niet eens met de rekening. De rekening is zo hoog, omdat niet is uitgegaan van werkelijke standen bij aangaan […]

Lees verder

Navordering, onduidelijk of het waterverbruik van de bovenwoningen geregistreerd is op de meter van klager, gemiddelde verbruik komt niet overeen met totale gebruik van de meter, correctie nota

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het door het bedrijf op de afrekening van 22 november 2008 in rekening gebrachte verbruik van water.   De afnemer heeft in november 2008 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de afnemer   Het standpunt van de afnemer luidt in hoofdzaak als volgt.   […]

Lees verder

Consument geen recht op rentevergoeding, aangezien de ondernemer de te veel betaalde energiebelasting direct na het opeisbaar worden van de vordering uit onverschuldigde betaling heeft terugbetaald

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een door de consument verlangde rentevergoeding over een door de ondernemer terugbetaalde vermindering van energiebelasting.   De consument heeft op 28 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder