Jaarafrekening

Verjaringstermijn 2 jaar vanaf datum 1e correctienota

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de correctienota d.d. 18 september 2006 waarbij in het verleden te weinig in rekening gebracht gasverbruik alsnog in rekening wordt gebracht. De consument heeft een bedrag van € 1.856,16 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Navordering en schade/kwijtschelding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een te hoge jaarafrekening. De consument heeft op 31 oktober 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft van de ondernemer een veel te hoge rekening ontvangen. De in rekening gebrachte energie […]

Lees verder