Jaarafrekening

Navordering en schade/kwijtschelding

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een te hoge jaarafrekening. De consument heeft op 31 oktober 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft van de ondernemer een veel te hoge rekening ontvangen. De in rekening gebrachte energie […]

Lees verder

Verjaring; aanvang termijn; stuiting

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening van het warmteverbruik over de periode 2004-2005. De consument heeft in mei 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb in april 2003, 2004 en 2005 telkens met een meterstandenkaartje de […]

Lees verder