Jaarrekening

Ondernemer mag meterstanden schatten wanneer consument met slimme meter mogelijkheid uitlezen meter uitschakelt en standen niet doorgeeft.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de schatting van meterstanden en saldering. De consument stelt dat de rekening van ondernemer heel onoverzichtelijk is en er maar twee standen op staan aan kWh-verbruik, die nergens te achterhalen zijn. Verder maakt de ondernemer gebruik van geschatte standen. De consument stelt dat dit helemaal niet […]

Lees verder

Geen sprake van te lage teruglevering energie bij jaarrekening

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de hoogte van de jaarrekening over 2019-2020. De consument stelt dat de jaarrekening niet klopt, omdat hij in 2019 veel minder gas en elektriciteit heeft verbruikt dan het jaar ervoor en toch heeft hij minder teruggekregen. De consument stelt dat hij onheus is behandeld door de […]

Lees verder

Ondernemer heeft de consument een verhuiskaart gezonden tbv de eindafrekening; ondernemer gerechtigd om standen te schatten indien dit niet tijdig wordt aangeleverd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening gas, water en elektriciteit vanaf 2004 en volgende.   De consument heeft op 23 augustus 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 500,61 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument […]

Lees verder
  • 29 november 2013
  • Water

Bij toepassing van de methode-Vink wordt geen onderscheid gemaakt tussen geschatte standen en standen die door de consument zijn opgegeven

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een naheffing van de ondernemer ad € 617,50 ter zake van de jaarafrekening d.d. 10 augustus 2011 wegens door de ondernemer aan de consument geleverd water.   Door de consument is een bedrag ad € 617,50 bij de commissie in depot gestort.   De consument stelt dat […]

Lees verder
  • 5 januari 2013
  • Water