Keuring

Geschil omtrent houtwormschade en gebreken

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil verplichtte de ondernemer zich tot een bouwkundige keuring tegen een prijs van € 435, – betaald door de consument. De consument diende een klacht in, waarbij hij beweerde dat het bouwkundig rapport van de ondernemer de ernst van houtwormaantasting, asbest en zwammen niet nauwkeurig weergaf. De ondernemer […]

Lees verder

Keuringsrapport van ondernemer is onvoldoende nauwkeurig

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer uitgevoerde aankoopkeuring van het door de consument aangekochte motorschip. De ondernemer heeft, volgens de consument, een onzorgvuldig uitgevoerde aankoopkeuring verricht. Een aantal wezenlijke gebreken zijn door de ondernemer niet gezien tijdens de keuring. De consument heeft extra kosten moeten maken […]

Lees verder

Geen onzorgvuldig handelen door klachtenfunctionaris gedurende klachtenprocedure

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft geen belang meer bij een beoordeling van zijn klacht over de keuring door een GGD-arts, omdat de gemeentelijke dienst de gevraagde voorziening inmiddels heeft toegekend. Dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder tijdens de klachtenprocedure ook contact heeft gehad met een medisch adviseur die op de afdeling van de […]

Lees verder

Bij aankoopkeuring is van belang wat partijen redelijkerwijs van elkaar mogen verlangen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks begin februari 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden (het uitvoeren van een aankoopkeuring) voor de daarvoor door de consument te betalen som van € 50,–. De keuring is uitgevoerd op 8 februari 2006. De consument […]

Lees verder