Klacht

Consument klaagt over hetgeen de commissie eerder al over heeft geoordeeld, consument niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de ondernemer de eerder door de commissie genomen beslissing, met zaaknummer 193606/197644, niet is nagekomen. Daarom heeft de consument een nieuwe zaak tegen de ondernemer aanhangig gemaakt bij de commissie. De ondernemer heeft verweer gevoerd, waaruit blijkt dat de ondernemer van mening is dat […]

Lees verder

Consument heeft klachtenprocedure ondernemer niet doorlopen, niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgde een opleiding Persoonlijk Begeleider bij de ondernemer. De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat de consument niet heeft geklaagd bij de ondernemer. De consument heeft daarentegen aangegeven dat de klachtenprocedure niet is doorlopen, omdat dat volgens de consument geen zin zou hebben. […]

Lees verder

Verzoek indiener onvoldoende concreet, indiener niet-ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? Naar het oordeel van de commissie is het verzoek van de indiener onvoldoende concreet, waardoor de commissie het geschil niet inhoudelijk kan behandelen. De indiener is niet-ontvankelijk in de klacht. Volledige uitspraak Samenvatting Naar het oordeel van de commissie is het verzoek van de indiener onvoldoende concreet, waardoor de commissie […]

Lees verder

Geschil over erfgrenzen jaarplaatsen en verplaatst hek

Onderwerp van het geschil Het geschil gaat in hoofdzaak over een verplaatst hek. Standpunt van de consument De consument huurt sinds 21 oktober 2013 standplaats nummer 772 van de ondernemer. In oktober/november 2017 hebben de (nieuwe) huurders van standplaats 773 een hek, dat op de grens van beide standplaatsen stond, 35 centimeter te veel naar […]

Lees verder

te late melding van de klacht, maakt voor ondernemer onmogelijk om schade op te nemen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 augustus 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhuizen van inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.087,51. De verhuizing heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2017. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

Consument werkt niet mee aan oplossing van het geschil en houdt, gelet op de geringe onvolkomenheden, een disproportioneel deel van het nog te betalen bedrag achter.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van binnenschilderwerk overeenkomstig de herziene offerte d.d. 26 februari 2014 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.060,–. Een oplevering heeft plaatsgevonden op 14 juni […]

Lees verder

Consument had de ondernemer in de gelegenheid moeten stellen om de gewenste herstelwerkzaamheden te verrichten, zeker nu daarvoor nog ruim de tijd was.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een d.d. 4 november 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van bruidsjurk (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.495,–. De bruidsjurk is geleverd aan de consument […]

Lees verder

Commissie gaat uitvan een gebrek aan het toestel dat niet door de consument is veroorzaakt. De houding van de ondernemer heeft niet bijgedragen aan het oplossen van de klacht. Consument dient een nieuwe telefoon te worden geleverd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een mobiele telefoon. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 21 september 2016 heeft de consument een nieuw abonnement afgesloten bij de ondernemer. Hij kreeg hierbij een nieuw toestel. Nadat het toestel was uitgepakt en geïnstalleerd bleek het niet naar […]

Lees verder

Klacht consument niet goed opgepakt door ondernemer waardoor consument veel ergenis, kosten en moeite heeft ondervonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het incasseren zonder toestemming. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 45,– heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Al meer dan drie maanden is de consument […]

Lees verder