Klacht

Ondernemer is niet in de gelegenheid gesteld om met een oplossing te komen voor de betreffende klachten. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de algehele staat van de gehuurde accommodatie, zowel van de bungalow zelf (binnen en buiten) als van de inventaris. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. • De algehele staat van de bungalow was slecht. De bungalow was gewoon sloopwaardig; • Het buitenmeubilair […]

Lees verder

Ondernemer handelde klacht onduidelijk af

Onderwerp van het geschil De consument heeft een klacht ingediend omdat de leidster haar zoon in zijn nek zou hebben geknepen. De ondernemer geeft als reactie aan dat de jongen op zijn schouder is getikt als waarschuwing. Wat er precies is gebeurd, is niet meer te achterhalen. Wel is duidelijk dat de ondernemer de klacht […]

Lees verder

De reikwijdte van de klacht is dat wat op het vragenformulier staat. De consument kan niet ter zitting de klacht uitbreiden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het tarief van carrier pre select.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 38,01 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft […]

Lees verder

Hoewel consument teleurgesteld was over het resultaat van haar jurk heeft zij niet ter plaatse bij afname van de jurk hierover geklaagd. Dit komt voor rekening en risico van de consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een d.d. 1 oktober 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het confectioneren van een bruidsjurk (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.231,–. De consument heeft gesteld, dat zij […]

Lees verder

Consument moet in beginsel binnen twee maanden na ontdekking gebrek klagen. Geen bijzondere omstandigheden die een langere klachttermijn rechtvaardigen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een na de aflevering door de ondernemer, opgelopen schade aan een [merk en type] van 1998.   De ondernemer heeft – blijkens de door de consument overgelegde factuur van 1 maart 2002 – in opdracht en voor rekening van de consument een reparatie verricht, waarbij tandriemen; distributieriem en […]

Lees verder

Als klacht over aanwezigheid bedwantsen tijdig zou zijn gemeld bij ondernemer dan zou ook sprake zijn geweest van ongemak.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 14 juni 2013 tot 28 juni 2013 voor een bedrag van € 568,–.   De consument heeft op 25 juni 2013 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

De bungalow die de consument heeft gehuurd, vertoont diverse tekortkomingen. Consument moet ondernemer wel gelegenheid geven de mankementen te herstellen of een alternatieve oplossing aan te bieden.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de verwaarloosde toestand van het gehuurde vakantiehuis. Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 1 mei 2006 tot 15 mei 2006 voor een bedrag van € 1.226,80 (inclusief diverse kosten en belastingen). De consument heeft op 2 mei 2006 de […]

Lees verder