Klacht

Consument wil in trein springen nadat het vertreksignaal was gegeven; gevaarzetting door consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een incident op 15 april 2003, waarbij de consument uit de trein Amsterdam-Beverwijk is gezet, en de wijze waarop de ondernemer de hierover door de consument ingediende klacht heeft afgehandeld.   De consument heeft op 16 april 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Consument heeft niet te laat geklaagd over lekkage

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op september 2005 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het renoveren van de badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 17.600,–. In april 2010 heeft de ondernemer op verzoek van de consument een douchebak geplaatst.   Standpunt van […]

Lees verder

Niet geklaagd bij ondernemer (consument niet-ontvankelijk in klacht).

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit volgens de consument voort uit een op 10 augustus 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij onder meer verplicht tot het leveren van handdoeken en een hanger tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 41,90 te vermeerderen met € 6,95 verzendkosten. De levering vond plaats […]

Lees verder

Consument heeft zich beklaagd over gevaarlijk rijgedrag van de chauffeur. Ondernemer heeft klacht niet zorgvuldig afgehandeld. Consument krijgt ( kleine) schadevergoeding wegens ongerief.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van een taxirit van Wissel naar Zoetermeer op vrijdag 13 mei 2011 en de behandeling van de klacht.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak en zakelijk weergegeven als volgt.   De chauffeur overschreed de maximumsnelheid op de snelweg en reed […]

Lees verder

De commissie heeft niet de bevoegdheid de chauffeur een verplichting op te leggen een brief te schrijven. De commissie heeft ook geen bevoegdheid een gesprek te arrangeren tussen diverse betrokkenen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft twee klachten over leerlingenvervoer in de vorm van het dagelijks verrichten van een rit van [Boxtel] naar [Den Bosch].   De consument heeft op respectievelijk 5 januari 2009 en 12 mei 2009 de klachten voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, verwoord door haar […]

Lees verder

Tijdens schriftelijke procedure voldoet ondernemer vordering consument. Deze gaat door voor vergoeding klachtengeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een centrale verwarmingsinstallatie, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 13.955,–. Deze overeenkomst is in november 1997 uitgevoerd.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

Onjuiste veronderstelling dat door ondertekening van werkbonnen door de consument het klachtrecht wordt verspeeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 juni 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het herstellen van lekkage onder de keukenvloer alsmede het aanpassen van de riolering. De ondernemer heeft daarvoor in rekening gebracht € 2.634,25 (f 5.805,12) te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten. De overeenkomst is uitgevoerd in […]

Lees verder