Klachtafhandeling

Autonomie bevorderend beleid zorgaanbieder niet in strijd met de Wkkgz

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de klager heeft de zorgaanbieder hem immateriële schade toegebracht door het voeren van een – met de wet strijdig – beleid om familie en/of naasten niet te betrekken bij de behandeling van zijn dochter in het Centrum Intensieve Behandeling (hierna: CIB). Daarnaast heeft de zorgaanbieder ten onrechte nooit inhoudelijk […]

Lees verder

Trein rijdt consument voorbij

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vervoersovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument wilde in een trein van ondernemer stappen, maar de deuren openden niet en hij miste daarom de trein. Consument wil dat ondernemer inhoudelijk op zijn vragen ingaat over dit voorval. De commissie oordeelt dat nu ondernemer zijn excuses […]

Lees verder

Kwaliteit zorg en klachtafhandeling zorgaanbieder onvoldoende. Geen vergoeding voor verrichte mantelzorg

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de cliënte heeft geleverd en de wijze waarop de zorgaanbieder met de klachten en zorgen van klager is omgegaan. De commissie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de klachtencommissie. Dit […]

Lees verder

Ondernemer erkent fout en moet portokosten betalen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vervoerdersovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument heeft een pakket naar het buitenland verstuurd en dit is bij de verkeerde persoon aangekomen; welke het heeft geretourneerd. Consument wil de verzendkosten vergoed krijgen van ondernemer. De commissie oordeelt dat nu de ondernemer de fouten heeft erkend […]

Lees verder
  • 11 september 2023
  • Post

Esthetisch gebrek valt niet onder SWK Garantie- en Waarborgregeling; consument krijgt wel schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft werkzaamheden voor consument uitgevoerd die volgens consument gebrekkig waren. Ook vindt consument dat ondernemer niet hetgeen heeft geleverd dat zij hebben afgesproken. Een deskundige heeft in deze zaak rapportage gedaan over zijn bevindingen over het geleverde werk. […]

Lees verder

Verloren postpakket en klachtafhandeling in het geding

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om een verloren gegaan postpakket, waarbij de consument klaagt over de slechte klachtafhandeling van een niet aangekomen verzonden aangetekende brief. De brief bevatte een aankondiging van een claim tegen het pensioenfonds. PostNL erkent het niet correct afhandelen van de klacht maar wijst een schadevergoeding af, enkel de […]

Lees verder
  • 11 augustus 2023
  • Post

Onvoldoende gemotiveerd verweer door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de wijze waarop de ondernemer de dienstregeling uitvoert. Meer specifiek betreft het rituitval en te weinig zitplaatsen. Verder is de consument van mening dat er niet tijdig wordt gereageerd op zijn klachten. De ondernemer heeft niet op alle klachtpunten gemotiveerd verweer gevoerd. De klacht van de […]

Lees verder

Klacht over zorgverlening ongegrond, klachtafhandeling duurde wel te lang

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de cliënt ziet op de kwaliteit van de zorgverlening en de klachtafhandeling door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de vordering van de cliënt verjaard en is er tijdens de zorgverlening zorgvuldig gehandeld. Wel heeft de klachtafhandeling vertraging opgelopen door COVID-19 en de vakantieperiode. Naar het oordeel […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft voldoende gereflecteerd en geacteerd op kwaliteit van zorgverlening en klacht serieus genomen

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster is ontevreden over de zorg die is verleend aan de cliënte (haar moeder) en de wijze waarop de zorgaanbieder is omgegaan met de klacht hierover. Ook is volgens de klaagster sprake van een slechte organisatiestructuur. De zorgaanbieder erkent dat er zaken rond de zorgverlening voor de cliënte niet […]

Lees verder