Klachtafhandeling

Onvoldoende gemotiveerd verweer door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de wijze waarop de ondernemer de dienstregeling uitvoert. Meer specifiek betreft het rituitval en te weinig zitplaatsen. Verder is de consument van mening dat er niet tijdig wordt gereageerd op zijn klachten. De ondernemer heeft niet op alle klachtpunten gemotiveerd verweer gevoerd. De klacht van de […]

Lees verder

Klacht over zorgverlening ongegrond, klachtafhandeling duurde wel te lang

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de cliënt ziet op de kwaliteit van de zorgverlening en de klachtafhandeling door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de vordering van de cliënt verjaard en is er tijdens de zorgverlening zorgvuldig gehandeld. Wel heeft de klachtafhandeling vertraging opgelopen door COVID-19 en de vakantieperiode. Naar het oordeel […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft voldoende gereflecteerd en geacteerd op kwaliteit van zorgverlening en klacht serieus genomen

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster is ontevreden over de zorg die is verleend aan de cliënte (haar moeder) en de wijze waarop de zorgaanbieder is omgegaan met de klacht hierover. Ook is volgens de klaagster sprake van een slechte organisatiestructuur. De zorgaanbieder erkent dat er zaken rond de zorgverlening voor de cliënte niet […]

Lees verder

Borstvergroting goed uitgevoerd, maar klachtafhandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte klaagt over complicaties die zijn opgetreden na een borstvergroting. Ook was de communicatie moeizaam en werden haar klachten niet goed opgepakt door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder zijn de mogelijke risico’s goed met de cliënte besproken en was er geen sprake van moeizame communicatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Klaagster als nabestaande geen recht op immateriële schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft de medewerkers van zorgaanbieder op 19 juni 2021 gevraagd te stoppen met het toedienen van diclofenac aan haar moeder door een plotselinge achteruitgang. De zorgaanbieder is pas op 30 juni 2021 gestopt met het toedienen. Klaagster heeft haar klacht kenbaar gemaakt bij de zorgaanbieder. Een klachtenfunctionaris heeft de […]

Lees verder

Ontslagen gezinsouder mocht geen afscheid nemen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte verblijft in een gezinshuis. Zij is per brief geïnformeerd dat het gezinshuis zou sluiten en dat de gezinsouder niet meer zou terugkeren. Cliënte klaagt over het feit dat zij geen afscheid heeft kunnen nemen van de gezinsouder. Zij stelt dat zij niet de zorg heeft gekregen die zij […]

Lees verder

Tekortkoming in de nakoming van de zorgovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een tweetal klachten. De eerste klacht gaat over de communicatie van de zorgverleners met de zoon van de ouders. Uiteindelijk voelde de ouders zich genoodzaakt om cliënt te laten verhuizen naar een andere zorgaanbieder. De tweede klacht gaat over de wijze van klachtenafhandeling van de zorgaanbieder. Zo […]

Lees verder