Klachtafhandeling

Klager neemt geen genoegen met door reisorganisator geboden compensatie

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt over de compensatie die de reisorganisator heeft uitgekeerd voor de niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zijn er ineens verborgen kosten opgedoken bij het huren van de auto en was er geen service ter plaatse. Ook is de klager ontevreden over de reactie van de klantenservice. De reisorganisatie geeft […]

Lees verder

Klager ontvankelijk, behalve in klachtonderdeel dat al eerder gegrond is verklaard door klachtencommissie

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft klachten over de ambulante begeleiding door de zorgaanbieder. Deze klachten gaan over het onterecht per direct beëindigen van de begeleiding en dat de procedure van de opzegging tekortkomingen kende. Er heeft al een behandeling bij een klachtencommissie van de zorgaanbieder plaatsgevonden, maar de klager is het hier […]

Lees verder

Klachten over medische behandeling echtgenoot van klaagster in ziekenhuis niet-ontvankelijk en ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de medische behandeling van haar echtgenoot en de manier waarop de artsen met haar hebben gecommuniceerd. Zo is er tijdens de operatie een darm niet goed gehecht en heeft haar echtgenoot bij een bloedtransfusie te veel zakjes bloed gekregen. Daarnaast is de morfinedosering door de thuiszorg […]

Lees verder

Klachten niet eerst bij ziekenhuis kenbaar gemaakt, daarnaast geen verband tot uitvoering behandelingsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft 7 klachtonderdelen. Klachtonderdeel 1 en 2 gaan over het handelen van de geriater en de gestelde diagnoses. In het verweer wordt door het ziekenhuis een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Het ziekenhuis stelt dat de cliënt de klachten niet eerst kenbaar heeft gemaakt, terwijl dit op grond van […]

Lees verder

Commissie is onbevoegd in klacht over zorg die zorgaanbieder aanbiedt in kader van Jeugdwet

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft haar klacht, over de behandeling en het verblijf van haar minderjarige dochter bij de zorgaanbieder, bij de commissie ingediend. Echter, de zorgaanbieder vindt dat de commissie niet bevoegd is om dit geschil te behandelen. De zorgaanbieder maakt namelijk onderscheid in klachtenbehandeling tussen de verschillende soorten zorg die […]

Lees verder

Openbaarmaking van aansprakelijkheidsverzekeraar na ongeval bij het uitstappen van de taxi

Waar gaat de uitspraak over De consument wordt vervoerd door een in opdracht van de ondernemer ingeschakelde derde. Aan het einde van de rit wordt zij uit de taxi geholpen, waarbij zij een heupfractuur oploopt. Beide ondernemers ontkennen aansprakelijkheid en weigeren kenbaar te maken wie hun aansprakelijkheidsverzekeraars zijn. De commissie acht zich in deze zaak […]

Lees verder