Klachtafhandeling

De procedure bij de klachtencommissie van het ziekenhuis moet worden beschouwd als een interne klachtenprocedure. De zienswijze van de door de klachtencommissie geraadpleegde externe deskundige moet aan de cliënte worden verstrekt. Het ziekenhuis moet een symbolische schadevergoeding van € 1,– betalen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Groene Hart Ziekenhuis, gevestigd te Gouda, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Cliënt klaagt niet over de verleende zorg, maar over de afhandeling van de klachten door de zorgaanbieder. Die is volgens de commissie niet onvoldoende geweest

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Promens Care, gevestigd te Assen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 21 februari 2018 te Zwolle. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder