Klachtenbehandeling

Klacht ten dele gegrond: zorgvuldige diagnose en behandeling, maar zorgaanbieder moest overleggen over gegevensdeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over privacyschending, een onjuiste diagnose, een onvoldoende behandeling en onzorgvuldige klachtenbehandeling. De zorgaanbieder is van mening zorgvuldig en naar behoren gehandeld te hebben. Ten aanzien van de privacyschending is de commissie van oordeel dat, gelet op de geschreven aanvulling van de cliënt op de machtiging voor het […]

Lees verder

Sprake van een calamiteit: zorgaanbieder moet medisch dossier overleggen aan familie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de gevolgen van het vroegtijdig overlijden van de zoon van klager voor de familie, de nazorg aan de familie, het handelen van de klachtenfunctionaris, de behandeling door de calamiteitencommissie en het verstrekken van het volledig medische dossier. Volgens de zorgaanbieder is de commissie onbevoegd om te oordelen over […]

Lees verder

Klacht over gooien met tuinstoel naar cliënt ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Klager stelt dat het gooien van een tuinstoel naar zijn zoon, de cliënt, door een zorgmedewerker heeft geleid tot een ernstige hoofdwond. Ook ontbrak er volgens klager adequate nazorg na het incident en medische expertise in de klachtencommissie bij behandeling van de klacht over het incident. Zorgaanbieder stelt dat cliënt […]

Lees verder

Klacht over termijnoverschrijding klachtenbehandeling gegrond, klachten over zorgverlening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is niet tevreden over het handelen van de zorgaanbieder en heeft hier meerdere klachten over. De klachten gaan over het voorschrijven van medicatie, onzorgvuldig handelen bij het doorverwijzen naar het ziekenhuis, niet doorverwijzen voor onderzoek bij verdenking van longontsteking, niet afzeggen van gelande afspraak voor metabole screening en het […]

Lees verder

Geen sprake van verwijtbaar handelen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de bejegening en communicatie door de zorgaanbieder, privacy schending en de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. Naar het oordeel van de commissie is de klager niet-ontvankelijk voor wat betreft de klachtenonderdelen over het medisch dossier en de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. De klachtonderdelen aangaande communicatie en bejegening […]

Lees verder

Ziekte werknemer is geen reden om klacht niet in behandeling te nemen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder over het gedrag van een ervaringsdeskundige. Deze ervaringsdeskundige heeft zich onprofessioneel gedragen en heeft grensoverschrijdend gedrag vertoont richting de cliënt. De zorgaanbieder heeft de klacht niet serieus genomen en stelt de behandeling steeds uit, terwijl de ervaringsdeskundige gewoon […]

Lees verder