Klagen

Klager kan redelijkerwijs geen verwijt worden gemaakt omtrent niet-naleving reglement; klager ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Op 18 januari 2022 is tussen klager en beklaagde een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen met betrekking tot bemiddeling bij de verkoop van de woning van de ouders van klager. Op 4 maart 2022 is er een mondelinge overeenkomst en op 14 maart 2022 is vervolgens een (schriftelijke) koopoverkomst […]

Lees verder