Kosten / Depot

Ondernemer hoeft verrichte betalingen niet persé af te boeken van de daarop betrekking hebbende facturen. Hoofdregel voor geldschulden is dat betalingen achtereenvolgens strekken in mindering op de kosten, opeisbare rente, hoofdsom en lopende rente.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft ten onrechte in rekening gebrachte incasso-/aanmaankosten aldus de consument. De consument heeft de klacht op 1 september 2015 aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik zou een bedrag terugkrijgen van de jaarafrekening en dit zou volgens […]

Lees verder

Door consument zelf verrichtte werkzaamheden ten behoeve van de aanleg door ondernemer van water- en elektriciteitsaansluitingen; consument geen aanspraak op vergoeding ondanks toezegging ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft aanspraak op een vergoeding voor door de consument zelf verrichte werkzaamheden ten behoeve van de aanleg door de ondernemer van water- en elektriciteitsaansluitingen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ten behoeve van het aanleggen, in eigendom hebben, onderhouden en zonodig […]

Lees verder

Geen vergoeding treinkosten

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de incasso van voorschotbedragen over de maanden april en mei 2009 terwijl het leveringscontract per 1 april 2009 was beëindigd.   De consument heeft op 7 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Gedrag ondernemer, klachtengeld verschuldigd – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de aanspraak die de consument maakt op de zogenaamde ‘laagste prijsgarantie op verbruik’ over de periode dat tussen partijen een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en gas bestond en wel vanaf 2 december 2007 tot 1 juni 2008.   De consument heeft in september 2008 de […]

Lees verder

Gedrag ondernemer, klachtengeld verschuldigd – 3

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument van de ondernemer ontvangen eindafrekening voor geleverd gas over de periode van 29 juni 2010 tot en met 15 april 2011.   De consument heeft een bedrag van € 1.651,71 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 4 oktober […]

Lees verder

Kosten juridisch bijstand voor eigen rekening – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een volgens de consument nimmer tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst voor de levering van energie (elektriciteit en gas) en de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte opzegvergoeding.   De consument heeft op 30 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt […]

Lees verder

Consument moet onderbouwen – 1

Beoordeling van het geschil   De commissie is van oordeel, dat de consument weliswaar via een ondernemersvereniging is aangemeld, maar dat het verbruik eerder gemengd zakelijk-particulier is dan puur zakelijk. Dat staat behandeling door deze commissie niet in de weg. Daarbij zou een verwijzing naar de commissie voor beroep en bedrijf, zoals de ondernemer suggereert, […]

Lees verder

Consument moet onderbouwen – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft volgens de consument de te hoge voorschotbedragen die de ondernemer van hem wenste.   Standpunt van partijen omtrent de verplichting tot depotstorting   De ondernemer heeft bij brief van 9 mei 2011 aangegeven dat op dat moment het openstaand saldo € 508,09 bedraagt en dat hij vasthoudt […]

Lees verder

Lager depotstorting vanwege financiele situatie consument. Echter consument heeft tijd gehad om depotbedrag te reserveren. – 2

Beoordeling van het geschil   De consument stelt samengevat dat het geschil bestaat in de juistheid en redelijkheid van een vordering inzake energielevering.   De ondernemer wenst niet af te zien van een depotstorting.   De commissie oordeelt als volgt. Een depotstorting is een belangrijk onderdeel in een geschil waarbij (de hoogte van) een rekening […]

Lees verder